990-91386-031

Installera batterier i det tomma batteriskåpet

VARNING
oväntad utrustningshantering
Batteriskåpet får inte flyttas efter att batterierna har installerats.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till dödsfall eller allvarlig skada eller skador på utrustningen.
  1. Placera batterierna på hyllorna i det tomma batteriskåpet och koppla ihop batterierna.
    OBS: Täck inte hålen i hörnen på hyllorna som är avsedda för kabeldragning mellan hyllorna.

    Undre kabelingångsinstallation med batteribrytarsats

    Övre kabelingångsinstallation utan batteribrytarsats

  2. Anteckna batterikonfigurationen på etiketten i det tomma batteriskåpet.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?