990–5914A–004

Monter batteriafbryderboksen på væggen

FORSIGTIG
Risiko for personskade eller beskadigelse af udstyr
  • Monter batteriafbryderboksen på væggen eller et rack, som er strukturelt stabilt, og som kan bære enhedens vægt.
  • Brug passende udstyr (medfølger ikke) til montering af batteriafbryderboksen på væggen
Personer kan komme til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
BEMÆRK: Fire M10 x 30 torxskruer og møtrikker medfølger til montering af batteriafbryderboksen på et rack.

20-80 kW batteriafbryderboks

100-200 kW batteriafbryderboks

  1. Mål og afmærk placeringen af de fire monteringshuller på væggen.
  2. Bor huller på hvert af de fire afmærkede steder.
  3. Løsn de tre skruer, og åbn den indre dør.

    Batteriafbryderboks set forfra

  4. Juster batteriafbryderboksen efter de fire huller i væggen, og monter batteriafbryderboksen på væggen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?