990–5914A–004

Anbefalede kabelstørrelser

FARE
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Al ledningsinstallation skal overholde gældende regler for elinstallationer.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
BEMÆRK: Overstrømsbeskyttelse skal leveres af andre.

I denne manual er kabelstørrelser baseret på tabel B.52.5 i IEC 60364-5-52 med følgende angivelser:

  • 90 °C strømledere

  • Omgivelsestemperatur på 30 °C

  • Brug af strømledere af kobber eller aluminium

  • Installationsmetode C

Hvis omgivelsestemperaturen er over 30 °C, skal der vælges større strømledere i overensstemmelse med IEC's korrektionsfaktorer.

Kobber 20-60 kW 80 kW 100-150 kW 200 kW
Batteri +/- (mm2) 50 70 2 x 70 2 x 120
Batteri PE (mm2) 25 35 70 120
Aluminium 20-60 kW 80 kW 100-150 kW 200 kW
Batteri +/- (mm2) 70 NA 2 x 120 NA
Batteri PE (mm2) 35 NA 120 NA
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?