990-5910F-023

Status-LED på modulært batterikabinett

Fjern frontluken/frontpanelet fra det modulære batterikabinettet for å se status LEDene for batteristrengene.
  • En grønn LED betyr at denne batteristrengen er OK.

  • Hvis LEDen er Av betyr at det modulære batterikabinettet er slått av eller at det ikke er installert batterimoduler for denne batteristrengen.

  • En rød LED betyr at denne batteristrengen er ufullstendig (ikke alle fire nødvendige batterimoduler er koplet til).

  • En LED som blinker rødt, betyr at det finnes en alarm for denne batteristrengen.

Se Vise statusen for det modulære batteriet og Vise loggene hvis du vil ha mer informasjon om alarmer. Se Bytt ut eller installer en modulær batteristreng for å finne ut hvordan du bytter en batteristreng.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?