990-5910F-023

Visning av statuslamper (LED) i UPS-driftsmodus

Hvis displayet slutter å fungere, kan du se UPS-driftsmodusen via statuslampene bak frontpanelet.

  • En grønn LED betyr at funksjonen er aktiv.

  • En slukket LED betyr at funksjonen er inaktiv.

  • En rød LED betyr at funksjonen ikke fungerer eller er i alarmtilstand.

Dobbel konvertering (normal drift)
Batteridrift (i et system med to forsyningskilder med bypass tilgjengelig)
Batteridrift (i et system med enkel forsyningskilde eller et system med to forsyningskilder med bypass utilgjengelig)
Forespurt statisk bypassdrift
Tvungen statisk bypassdrift
ECO-modus
eConversion-modus
Av-modus
Statisk bypass-standbydrift
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?