990-5910F-023

Konfigurere utgangsreléer

 1. Trykk på Konfigurasjon > Kontakter og reléer og velg utgangsreléet du vil konfigurere.
 2. Stille inn Forsinkelse (sek).
 3. Velg for å slå på Tilsluttet kontrollmodus (slått av som standard).

  Når Tilsluttet kontrollmodus er slått på, aktiveres utgangsreléet. Det deaktiveres når hendelsene som er tilordnet utgangsreléet, finner sted (vanligvis aktivert).

  Når Tilsluttet kontrollmodus er slått av, deaktiveres utgangsreléet. Det aktiveres når hendelsene som er tilordnet utgangsreléet, finner sted (vanligvis deaktivert).

  Tilsluttet kontrollmodus må slås på individuelt for hvert utgangsrelé og gjør det mulig å oppdage om utgangsreléet ikke fungerer:

  • Hvis strømforsyningen til utgangsreléene avbrytes, indikeres hendelsene som er tilordnet alle utgangsreléene, som til stede.

  • Hvis et enkelt utgangsrelé ikke fungerer, indikeres hendelsene som er tilordnet det ene utgangsreléet, som til stede.

 4. Velg funksjonen(e) du vil tilordne til utgangsreléet. Trykk på OK på hver side for å lagre innstillingene dine og trykk på pilsymbolet for å gå til neste side.
  MERK: Det er mulig å tilordne flere funksjoner til samme utgangsrelé.
  Generell alarm for UPS: Utgangen utløses når en alarm finnes for UPSen. UPS i vedlikeholdsmodus: Utgangen utløses når enhetsutgangsbryteren UOB er åpnet, noe som setter UPSen i vedlikeholdsmodus. UPSen forsyner ikke lasten.
  Informativ alarm for UPS: Utgangen utløses når en informativ alarm finnes for UPSen. Ekstern feil: Utgangen utløses, når UPSen registrerer en ekstern feil.
  Varselalarm for UPS: Utgangen utløses når en varselalarm finnes for UPSen. Vifte fungerer ikke: Utgangen utløses når én eller flere vifter ikke fungerer.
  Kritisk alarm for UPS: Utgangen utløses når en kritisk alarm finnes for UPSen. Lav batterispenning: Utgangen utløses når batterispenningen er under terskelen.
  Generell alarm for systemet: Utgangen utløses når en alarm finnes for systemet. Batteriet fungerer ikke som det skal: Utgangen utløses når batteriene ikke fungerer som de skal.
  Informativ alarm for systemet: Utgangen utløses når en informativ alarm finnes for systemet. Batteri er frakoplet: Utgangen utløses når batteriene er frakoplet eller batteribryteren(e) er åpen/åpne.
  Varselalarm for systemet: Utgangen utløses når en varselalarm finnes for systemet. Overbelastet vekselretter: Utgangen utløses når det finnes en overbelastningstilstand mens UPSen er i vekselretterdrift.
  Kritisk alarm for systemet: Utgangen utløses når en kritisk alarm finnes for systemet. Overbelastet utgang: Utgangen utløses når det finnes en overbelastningstilstand mens UPSen er i vekselretterdrift eller bypassdrift.
  UPS i normal drift: Utgangen utløses når UPSen er i normal drift. Inngang utenfor toleranse: Utgangen utløses når inngangen er utenfor toleransegrensen.
  UPS i batteridrift: Utgangen utløses når UPSen er i batteridrift. Bypass utenfor toleranse: Utgangen utløses når bypass er utenfor toleransegrensen.
  UPS i statisk bypassdrift: Utgangen utløses når UPSen kjører i tvungen statisk bypassdrift eller forespurt statisk bypassdrift. EPO/nødstopp aktiv: Utgangen utløses når EPO/nødstopp er aktivert.
  UPS i vedlikeholdsbypassdrift: Utgangen utløses når UPSen er i intern vedlikeholdsbypassdrift eller ekstern vedlikeholdsbypassdrift. Lastprioritering: Utgangen utløses når UPSen er i batteridrift og batteriladestatus (SOC) når en konfigurert terskel.
 5. Trykk på OK for å lagre innstillingene.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?