990-5910F-023

Konfigurere visningsinnstillinger

  1. Trykk på Konfigurasjon > Generelt > Display .
    1. Velg Celsius eller Fahrenheit for å stille inn temperaturenheten.
    2. Trykk på - eller + for å stille inn lysstyrken på displayet.
    3. Sett Alarmlyd til Aktiver eller Deaktiver. Dette vil aktivere/dempe alle alarmlyder.
    4. Sett Berøringsskjermlyd til Aktiver eller Deaktiver. Dette vil aktivere/dempe alle displaylyder (unntatt alarmlyder).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?