990-5913D-011

Perusakkukaapin poistaminen käytöstä tai siirtäminen uuteen sijaintiin

 1. Avaa luukku. Avaa vasen luukku irrottamalla kaksi ruuvia malleissa GVSCBC10A2 ja GVSCBC10B2.
 2. Varmistuslukitse ja -merkitse akkukatkaisija OFF (auki) -asentoon.
 3. Irrota katkaisijan suojalevyt.

  GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E

  GVSCBC10A2, GVSCBC10B2

 4. Poista liittimen suojus akkukatkaisijan vasemmalta puolelta.
 5. Irrota ja poista tasavirtakaapelit ja PE-kaapeli akkukatkaisijasta.

  GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E

  GVSCBC10A2, GVSCBC10B2

 6. Irrota ja poista kunkin hyllyn akkujen väliset kuparikiskot tai kytkentäkaapelit. Irrota ja poista akkukaapelit akkukatkaisijan oikealta puolelta. Tarkista perusakkukaapin etuluukun sisäpuolella oleva liitäntäkaavio.
  VAARA
  Sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
  Akut saattavat aiheuttaa sähköiskun ja suuren oikosulkuvirran. Akkuja käsiteltäessä on suoritettava seuraavat varotoimenpiteet:
  • Riisu kello, sormukset ja muut metalliesineet.
  • Käytä työkaluja, joiden kädensijat on eristetty.
  • Käytä suojalaseja, -käsineitä ja -jalkineita.
  • Älä aseta akkujen päälle työkaluja tai metalliosia.
  • Irrota varaaja, ennen kuin kytket tai irrotat akun navat.
  • Tarkista, onko akku maadoitettu tahattomasti. Jos maadoitus on tahaton, katkaise virtalähteen yhteys maahan. Maadoitetun akun koskettaminen saattaa aiheuttaa sähköiskun ja palovammoja suuren oikosulkuvirran vuoksi. Sähköiskun todennäköisyyttä voidaan vähentää, jos maakosketus poistetaan pätevän henkilön suorittaman asennuksen ja huoltotoimenpiteiden ajaksi (laitteissa ja etäakkutarvikkeissa, joissa ei ole maadoitettua syöttöpiiriä).
  Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
 7. Poista akut hyllyiltä. Kierrätä tai käytä akut uudelleen tarpeen mukaan.
  VAARA
  SÄHKÖISKUN, RÄJÄHDYKSEN TAI VALOKAAREN VAARA
  Akkujen huoltotoimien suorittajan tai valvojan on oltava pätevä henkilö, joka tuntee akut ja tarvittavat varotoimenpiteet. Muita henkilöitä ei tule päästää akkujen lähelle.
  • Kierrätä lyijyakut asianmukaisesti. Akut sisältävät lyijyä ja laimennettua rikkihappoa.
  • Hävitä akut kansallisten ja paikallisten määräysten mukaisesti.
  Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
 8. Kiinnitä liittimen suojus takaisin paikalleen akkukatkaisijan vasemmalle puolelle.
 9. Irrota ja poista kaikki signaalikaapelit perusakkukaapista.
 10. Kiinnitä katkaisijan suojalevyt takaisin paikoilleen.

  GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E

  GVSCBC10A2, GVSCBC10B2

 11. Sulje luukku. Sulje vasen luukku kahdella ruuvilla malleissa GVSCBC10A2 ja GVSCBC10B2.

  GVSCBC10A2, GVSCBC10B2

 12. Irrota mukana toimitetut potkulevyt perusakkukaapin etu- ja takaosasta sekä sivuilta.
 13. Nosta perusakkukaappia vasemmalta tai oikealta puolelta haarukkavaunulla.
  VAROITUS
  KAATUMISEN vaara
  • Älä nosta kaappia trukilla. Käytä haarukkavaunua
  • Älä nosta kaappia edestä tai takaa. Nosta vasemmalta tai oikealta puolelta.
  Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion, vakavan vamman tai hengenvaaran.
 14. Tee jokin seuraavista:
  • Poista perusakkukaappi käytöstä TAI
  • Siirrä perusakkukaappi uuteen sijaintiin asentamista varten.
 15. Ainoastaan asennettaessa perusakkukaappia uuteen sijaintiin: Asenna akut uudelleen perusakkukaappiin, kun se on siirretty uuteen sijaintiin. Noudata asennusohjetta muun muassa akkujen liitäntöjen, signaalikaapeleiden ja virtajohtojen asentamiseksi. Katso Asennusprosessi asennuksen yleiskatsaus.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?