990-91111K-004

Installation af det valgfrie seismiske forankringsbeslag

  1. Monter de bagerste ankre i gulvet. Brug passende hardware til den pågældende gulvtype – huldiameteren i det bagerste forankringsbeslag er ø14 mm.
  2. Installer det bagerste forankringsbeslag på UPS-enheden med de medfølgende M8-bolte.

    UPS'en set bagfra

  3. Skub UPS'en på plads, så det bagerste forankringsbeslag griber fat i ankeret. Det forreste forankringsbeslag monteres i de sidste installationstrin.

    UPS'en set bagfra

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?