990-91111K-004

Klargør til installation

FARE
Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Undlad at bore eller skære huller til kabler eller kabelgennemføringer, når forskruningspladen er monteret, og undlad at bore eller skære huller tæt på UPS'en.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
BEMÆRK: Fremfør signalkablerne adskilt fra strømkablerne, og fremfør Class 2/SELV-kablerne adskilt fra non-Class 2/non-SELV-kablerne.
 1. Fjern frontpanelet.
 2. Fjern den nederste frontplade.
 3. Fjern det gennemsigtige dæksel.
 4. Fjern topdækslet:
  1. Fjern skruerne, og vip fronten af topdækslet opad.
  2. Skub topdækslet bagud for at fjerne det. Tapperne på bagsiden af topdækslet skal ud af hullerne på bagsiden af UPS'en.
 5. Til installation med tilstødende skab på venstre side af UPS'en: Fjern venstre sidepanel. Sidepanelet er genmonteret på visse tilstødende skabe. Følg manualen for det tilstødende hjælpeprodukt.
 6. Til installation med tilstødende skab på venstre side af UPS'en: Fjern den nederste venstre sideplade for intern strømkabling mellem UPS'en og det tilstødende skab.

  UPS'en set forfra

 7. Til installation med tilstødende skab på højre side af UPS'en: Fjern højre sidepanel. Sidepanelet er genmonteret på visse tilstødende skabe. Følg manualen for det tilstødende hjælpeprodukt.
 8. Til installation med tilstødende skab på højre side af UPS'en: Fjern den nederste højre sideplade for intern strømkabling mellem UPS'en og det tilstødende skab.

  UPS'en set forfra

 9. Gør et af følgende:
  • Kabelføring gennem bunden: Fjern forskruningspladen i bunden af UPS-enheden.

   UPS'en set forfra

  • Til kabelgennemføring bagfra: Fjern forskruningspladen på bagsiden af UPS-enheden.

   UPS'en set forfra

 10. Bor eller udskær huller til strømkabler/kabelgennemføringer i forskruningspladen. Installer kabelgennemføringer (medfølger ikke), hvis relevant.
 11. Monter forskruningspladen nederst eller bagerst i UPS'en.
 12. Fjern forskruningspladerne og børstepladerne fra bagsiden af UPS'en.

  UPS'en set bagfra

 13. Gør et af følgende:
  • Til installation uden kabelgennemføringer: Geninstaller børstepladerne.
  • Til installation med kabelgennemføringer: Bor hul til kabelgennemføringer i forskruningspladerne, og installer kabelgennemføringerne, og geninstaller forskruningspladerne.

  UPS'en set bagfra uden kabelgennemføringer

  UPS'en set bagfra med kabelgennemføringer

 14. Før non-Class 2/non-SELV-signalkablerne gennem den venstre børste-/forskruningsplade og ind i venstre side af UPS'en.
 15. Før de eksterne kabler, der har forbindelse til controllerboksen, gennem den højre børste-/forskruningsplade og gennem kabelkanalen til forsiden af UPS'en.
 16. Før Class 2/SELV-signalkablerne gennem den højre børste-/forskruningsplade og ind i højre side af UPS'en.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?