990-91111K-004

Specifikationer for 480 V-systemer

Forsyningen til indgang og bypass skal være "solid ground" (kilde med neutral hårdt forbundet til jord, typisk gennem transformerens midtpunkt) WYE-transformere. Deltaforsyning er ikke tilladt for hverken indgang eller bypass.

UPS-systemet skal installeres som et separat afledt system. Der opstår afledningsstrømme i bonding jumperen og system jordforbindelsen.

Indgangsspecifikationer for 480 V

UPS-klassifikation 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Tilslutninger Indgangstilslutninger i et system med én forsyningskilde: 3-leder (L1, L2, L3, G) WYE eller 4-leder (L1, L2, L3, N, G) WYE
Indgangstilslutninger i et system med to forsyningskilder: 3-leder (L1, L2, L3, G) WYE
Indgangsspændingsinterval (V) 408-552
Frekvensinterval (Hz) 40-70
Nominel indgangsstrøm (A) 25 37 50 62 74 99 124 149 186
Maksimal indgangsstrøm (A)

31

46

61

76

91

121

152

182

227

Begrænsning af indgangsstrøm (A)

31

48

63

77

95

126

154

188

231

Indgangseffektfaktor 0,99 for last større end 50 %
0,95 for last større end 25 %
Samlet harmonisk forvrængning (THDI) <5 % ved 100 % last <3 % ved 100 % last <5 % ved 100 % last <3 % ved 100 % last <5 % ved 100 % last <3 % ved 100 % last
Maksimal kortslutningsklassificering 65 kA RMS
Beskyttelse

Indbygget tilbagekoblingsbeskyttelse og sikringer

Ramp-in

Programmerbar og selvjusterende, 1-40 sekunder

BEMÆRK: For en UPS med N+1 strømmodul er indgangseffektfaktoren 0,99 ved 100 % last, og den samlede harmoniske forvrængning (THDI) er <6 % ved fuld lineær last (symmetrisk).

Bypass-specifikationer for 480 V

UPS-klassifikation 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Tilslutninger 3-leder (L1, L2, L3, G) WYE eller 4-leder (L1, L2, L3, N, G) WYE
Bypass-spændingsinterval (V) 432-528
Frekvensinterval (Hz) 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (kan vælges af brugeren)
Nominel bypass-strøm (A)

25

37

50

62

74

99

123

148

185

Nominel neutral strøm (A) * 42 62 83 104 125 166 208 208 208
Maksimal kortslutningsklassificering 65 kA RMS
Beskyttelse Indbygget tilbagekoblingsbeskyttelse og sikringer
Specifikationer for indbygget sikring: Klassificeret til 400 A, smelteintegrale 33 kA2s
Indbygget tilbagekoblingsbeskyttelse og sikringer
Specifikationer for indbygget sikring: Klassificeret til 550 A, smelteintegrale 52 kA2s

Udgangsspecifikationer for 480 V

BEMÆRK: Antallet af udgangstilslutninger skal svare til antallet af indgangstilslutninger i et system med én forsyningskilde eller antallet af bypass-tilslutninger i et system med to forsyningskilder.
UPS-klassifikation 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Tilslutninger 3-ledere (L1, L2, L3, G, GEC*) eller 4-ledere (L1, L2, L3, N, G)
Regulering for udgangsspænding Symmetrisk last ± 1 %
Asymmetrisk last ± 3 %
Overbelastningskapacitet 150 % i 1 minut (ved normal drift)
125 % i 10 minutter (ved normal drift)
125 % i 1 minut (ved batteridrift)
125 % vedvarende (ved bypassdrift)
1000 % i 100 millisekunder (ved bypassdrift)
Dynamisk lastreaktion ± 5 % efter 2 millisekunder
± 1 % efter 50 millisekunder
Udgangseffektfaktor 1
Nominel udgangsstrøm (A) 24 36 48 60 72 96 120 144 180
Frekvensregulering (Hz) 50/60 Hz bypass synkroniseret – 50/60 Hz ± 0,1 % fritløbende
Synkroniseret slew rate (Hz/sek) Programmerbar til 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6
Samlet harmonisk forvrængning (THDU) <1% for lineær last
<5% for ikke-lineær last
Last-crestfaktor 2,5
Lasteffektfaktor Fra 0,7 kapacitiv til 0,7 induktiv uden lastreduktion

Batterispecifikationer for 480 V

FARE
Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
  • Beskyttelse af strømlagringsenheden: Der skal placeres en anordning til beskyttelse mod overstrøm tæt på strømlagringsenheden.
  • Udløserforsinkelsen skal være sat til nul på alle batteriafbrydere.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
UPS-klassifikation 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Ladeeffekt i % af udgangseffekt ved 0-40 % last* 80 %
Ladeeffekt i % af udgangseffekt ved 100 % last 20 %
Maksimal ladeeffekt (ved 0-40 % last) (kW)* 16 24 32 40 48 64 80 96 120
Maksimal ladeeffekt (ved 100 % last) (kW) 4 6 8 10 12 16 20 24 30
Nominel batterispænding (VDC) 32-48 blokke: 384-576 40-48 blokke: 480-576 35-48 blokke: 420-576 32-48 blokke: 384-576 40-48 blokke: 480-576
Nominel flydespænding (VDC) 32-48 blokke: 436-654 40-48 blokke: 545-654 35-48 blokke: 477-654 32-48 blokke: 436-654 40-48 blokke: 545-654
Maksimal boost-spænding (VDC) 720 ved 48 blokke
Temperaturkompensation (pr. celle) -3,3 mV/°C ved T ≥ 25 °C – 0 mV/°C ved T < 25 °C
Spænding ved afsluttet afladning (fuld last) (VDC) 32 blokke: 307 40 blokke: 384 35 blokke: 336 32 blokke: 307 40 blokke: 384
Batteristrøm ved fuld last og nominel batterispænding (A) * 54 81 108 108 130 173 218 261 326
Batteristrøm ved fuld last og minimal batterispænding (A) * 68 101 135 135 162 216 270 325 406
Ripple-strøm < 5 % C20 (5 minutters batteridrift)
Batteritest Manuel/automatisk (kan vælges)
Maksimal kortslutningsklassificering 10 kA
BEMÆRK: For en UPS på 60 kW med N+1 strømmodul er det understøttede antal batteriblokke 32-48 blokke.

Anbefalede kabelstørrelser for 480 V

FARE
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Al ledningsinstallation skal overholde gældende regler for elinstallationer. Den maksimalt tilladte kabelstørrelse er 300 kcmil.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.

Det maksimale antal kabelforbindelser pr. busbar: To på indgang/udgang/bypass-busbarer; Fire på DC+/DC- busbarer; Seks på N/G-busbarer.

BEMÆRK: Overstrømsbeskyttelse skal leveres af andre.

Kabelstørrelserne i denne vejledning er baseret på tabel 310.15 (B)(16) i National Electrical Code (NEC) med følgende angivelser:

  • 90 °C strømledere (75 °C terminering)

  • Omgivelsestemperatur på 30 °C

  • Brug af strømledere af kobber eller aluminium

Strømledere til jording af udstyr (Equipment Grounding Conductors – EGC) skal være dimensioneret i overensstemmelse med NEC's artikel 250.122 og tabel 250.122.

Hvis omgivelsestemperaturen er over 30 °C, skal der vælges større strømledere i overensstemmelse med NEC's korrektionsfaktorer.

BEMÆRK: For den skalerbare UPS (GVSUPS50K150GS) skal kablerne altid svare til en UPS-klassifikation på 150 kW.
BEMÆRK: De anbefalede kabelstørrelser og den maksimalt tilladte kabelstørrelse kan være forskellig for tilbehørsprodukterne. Ikke alle tilbehørsprodukter understøtter aluminiumkabler. Følg installationsvejledningen, der følger med tilbehørsproduktet.
BEMÆRK: De angivne DC-kabelstørrelser er kun anbefalinger. Følg altid de specifikke instruktioner i dokumentationen til batteriløsningen vedrørende DC og DC EGC-kabelstørrelser og kontrollér, at DC-kabelstørrelserne matcher batteriafbryderklassifikationen.
BEMÆRK: Nullederen er dimensioneret til 1,73 gange fasestrøm i tilfælde af højt harmonisk indhold fra ikke-lineær last. Hvis der kun forventes mindre eller ingen harmonisk strøm, kan nullederen dimensioneres efter forholdene, men den må ikke være mindre end fasestrømlederen.
BEMÆRK: 20-40 kW: DC kabler er dimensioneret til 32 batteriblokke. 50-100 kW: DC kabler er dimensioneret til 40 batteriblokke.

Kobber

UPS-klassifikation 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Indgangsfaser (AWG/kcmil) 8 6 4 3 1 2/0 3/0 4/0 300
Input EGC (AWG/kcmil) 10 8 8 6 6 6 4 4 4
Bypass-/udgangsfaser (AWG/kcmil) 10 8 6 4 3 1 2/0 3/0 4/0
Bypass-EGC/udgangs-EGC (AWG/kcmil) 10 10 8 8 8 6 6 6 4
Neutral (AWG/kcmil) 6 4 2 1/0 2/0 4/0 2 x 1/0 2 x 1/0 2 x 1/0
DC+/DC-(AWG/kcmil) 4 2 1/0 1/0 2/0 4/0 2 x 1/0 2 x 3/0 2 x 4/0
DC EGC (AWG/kcmil) 8 6 6 6 6 4 4 3 2

Aluminium

UPS-klassifikation 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Indgangsfaser (AWG/kcmil) 6 4 2 1 1/0 3/0 250 300 2 x 3/0
Input EGC (AWG/kcmil) 6 6 6 4 4 4 2 2 2 x 2
Bypass-/udgangsfaser (AWG/kcmil) 6 6 4 2 1 2/0 3/0 250 300
Bypass-EGC/udgangs-EGC (AWG/kcmil) 6 6 6 6 6 4 4 4 2
Neutral (AWG/kcmil) 4 2 1/0 2/0 4/0 2 x 1/0 2 x 2/0 2 x 250 2 x 2/0
DC+/DC-(AWG/kcmil) 3 1/0 2/0 2/0 4/0 2 x 1/0 2 x 3/0 1 2 x 250
DC EGC (AWG/kcmil) 6 4 4 4 4 2 2 2 x 1 2 x 1/0
BEMÆRK: Når DC EGC-aluminiumskabler bruges til parallelle kabelgennemføringer skal EGC være i fuld størrelse for at forhindre overbelastning, eller at kablerne brænder sammen.
BEMÆRK: 80 % klassificerede afbrydere til UIB, UOB, MBB, SSIB.

Anbefalet indgangsbeskyttelse ved 480 V

FARE
Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
  • For parallelsystemer må værdierne for øjeblikkelig tilsidesættelse (Ii) ikke indstilles til mere end 1250 A. Anbring etiketten 885-92556 ved siden af afbryderen installeret før indgangen på UPS'en for at oplyse om den potentielle fare.
  • For UPS med en effekt på 20-120 kW: I parallelsystemer med tre eller flere UPS-enheder skal der installeres en afbryder på udgangen af hver UPS. Værdierne for den øjeblikkelige tilsidesættelse (Ii) af enhedsudgangsafbryderen (UOB) må ikke sættes højere end 1250 A.
  • For UPS med en effekt på 150 kW: I parallelsystemer med to eller flere UPS-enheder skal der installeres en afbryder på udgangen af hver UPS. Værdierne for den øjeblikkelige tilsidesættelse (Ii) af enhedsudgangsafbryderen (UOB) må ikke sættes højere end 1250 A.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
FORSIGTIG
brandfare
  • Forbind kun til et kredsløb med nedenstående specifikationer.
  • Forbind til et kredsløb med en maksimal beskyttelse mod overstrøm på 250 A i grenledningen i overensstemmelse med National Electrical Code, ANSI/NFPA70, og Canadian Electrical Code, Part I, C22.1.
Personer kan komme til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
BEMÆRK: For den skalerbare UPS (GVSUPS50K150GS) skal beskyttelsen før indgangen altid svare til en UPS-klassifikation på 150 kW.
BEMÆRK: Beskyttelse mod overstrøm skal leveres af andre, og beskyttelsen skal markeres med denne funktion.
BEMÆRK: Nedenstående afbrydere er klassificeret til 80 %.
UPS-klassifikation 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
  Indgang Bypass Indgang Bypass Indgang Bypass Indgang Bypass
Afbrydertype HJF36100U31X
Ir 40 35 60 50 80 70 100 80
tr ved 6 Ir 0,5-16
li (x In) ≤8
UPS-klassifikation 60 kW 80 kW 100 kW
  Indgang Bypass Indgang Bypass Indgang Bypass
Afbrydertype HJF36150U31X HJF36100U31X JJF36250U31X HJF36150U31X JJF36250U31X
Ir 125 100 175 125 200 175
tr ved 6 Ir 0,5-16
li (x In) ≤10 ≤12 ≤5 ≤8 ≤5
UPS-klassifikation 120 kW 150 kW
  Indgang Bypass Indgang Bypass
Afbrydertype JJF36250U31X JJF36250U31X LJF36400U31X JJF36250U31X
Ir 250 200 300 250
tr ved 6 Ir 0,5-16
li (x In) ≤5 ≤3 ≤5

Anbefalede størrelser på bolte og kabelsko til UL

BEMÆRK
fare for skade på udstyret
Brug kun UL-godkendte kompressionskabelsko.
Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.

Kobber – kabelsko med et hul

Kabelstørrelse Boltstørrelse Kabelskotype Krympeværktøj Matrice
10 AWG M8 x 25 mm LCA10-56-L NA NA
8 AWG M8 x 25 mm LCA8-56-L CT-720 CD-720-1 rød P21
6 AWG M8 x 25 mm LCA6-56-L CT-720 CD-720-1 rød P24
4 AWG M8 x 25 mm LCA4-56-L CT-720 CD-720-1 grå P29
3 AWG M8 x 25 mm LCA4-56-L CT-720 CD-720-1 grå P29
2 AWG M8 x 25 mm LCA2-56-Q CT-720 CD-720-1 brun P33
1 AWG M8 x 25 mm LCA1-56-E CT-720 CD-720-2 grøn P37
1/0 AWG M8 x 25 mm LCA1/0-56-X CT-720 CD-720-2 pink P42
2/0 AWG M8 x 25 mm LCA2/0-56-X CT-720 CD-720-2 sort P45
3/0 AWG M8 x 25 mm LCA3/0-56-X CT-720 CD-720-2 orange P50
4/0 AWG M8 x 25 mm LCA4/0-56-X CT-720 CD-720-3 violet P54
250 kcmil M8 x 25 mm LCA250-56-X CT-720 CD-720-3 gul P62
300 kcmil M8 x 25 mm LCA300-56-X CT-720 CD-720-4 hvid P66

Kobber – kabelsko med to huller

Kabelstørrelse Boltstørrelse Kabelskotype Krympeværktøj Matrice
6 AWG M8 x 25 mm LCC6-12-L CT-930 CD-920-6 blå P24
4 AWG M8 x 25 mm LCC4-12-L CT-930 CD-920-4 grå P29
3 AWG M8 x 25 mm
2 AWG M8 x 25 mm LCC2-12-Q CT-930 CD-920-2 brun P33
1 AWG M8 x 25 mm LCC1-12-E CT-930 CD-920-1 grøn P37
1/0 AWG M8 x 25 mm LCC1/0-12-X CT-930 CD-920-1/0 pink P42
2/0 AWG M8 x 25 mm LCC2/0-12-X CT-930 CD-920-2/0 sort P45
3/0 AWG M8 x 25 mm LCC3/0-12-X CT-930 CD-920-3/0 orange P50
4/0 AWG M8 x 25 mm LCC4/0-12-X CT-930 CD-920-4/0 violet P54
250 kcmil M8 x 25 mm LCC250-12-X CT-930 CD-920-250 gul P62
300 kcmil M8 x 25 mm LCC300-12-X CT-930 CD-920-300 hvid P66

Aluminium – kabelsko med et hul

Kabelstørrelse Boltstørrelse Kabelskotype Krympeværktøj Matrice
6 AWG M8 x 25 mm LAA6-56-X CT-720 CD-720-1 grå P29
4 AWG M8 x 25 mm LAA4-56-X CT-720 CD-720-2 grøn P37
3 AWG M8 x 25 mm LAA3-56-X CT-720 CD-720-2 grøn P37
2 AWG M8 x 25 mm LAA2-56-X CT-720 CD-720-2 pink P42
1 AWG M8 x 25 mm LAA1-56-X CT-720 CD-720-2 guld P45
1/0 AWG M8 x 25 mm LAA1/0-56-X CT-720 CD-720-2 gulbrun P50
2/0 AWG M8 x 25 mm LAA2/0-56-5 CT-720 CD-720-3 olivengrøn P54
3/0 AWG M8 x 25 mm LAA3/0-56-5 CT-720 CD-720-3 rubinrød P60
4/0 AWG M8 x 25 mm LAA4/0-56-5 CT-720 CD-720-4 hvid P66
250 kcmil M8 x 25 mm LAA250-56-5 CT-720 CD-720-5 rød P71
300 kcmil M8 x 25 mm LAA300-56-5 CT-720 CD-720-6 blå P76

Aluminium – kabelsko med to huller

Kabelstørrelse Boltstørrelse Kabelskotype Krympeværktøj Matrice
2/0 AWG M8 x 25 mm LAB2/0-12-5 CT-720 CD-720-3 olivengrøn P54
3/0 AWG M8 x 25 mm LAB3/0-12-5 CT-720 CD-720-3 rubinrød P60
4/0 AWG M8 x 25 mm LAB4/0-12-5 CT-720 CD-720-4 hvid P66
250 kcmil M8 x 25 mm LAB250-12-2 CT-720 CD-720-5 rød P71
300 kcmil M8 x 25 mm LAB300-12-2 CT-720 CD-720-6 blå P76
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?