990-91141J-023

Maskinvarealternativer

MERK: Alle maskinvarealternativene som er oppført her, er ikke nødvendigvis tilgjengelige i alle regioner.

Strømmodul

 • Strømmodul 50 kW 400 V (GVPM50KD)

 • Strømmodul 20 kW 400 V (GVPM20KD)

Galaxy batterikabinett med litium-ionbatterier

Batterikabinett inkludert litium-ionbatterier og batteribryter.

 • Galaxy litium-ionbatterikabinett med 13 batterimoduler (LIBSESMG13IEC )

 • Galaxy litium-ionbatterikabinett med 16 batterimoduler (LIBSESMG16IEC )

Modulært batterikabinett

Modulært batterikabinett med batteribryter.

 • Modulært batterikabinett for opptil seks smarte modulære batteristrenger (GVSMODBC6). Kan installeres ved siden av UPS-en ved bruk av valgfritt installasjonssett GVSOPT030.

 • Modulært batterikabinett for opptil ni smarte modulære batteristrenger (GVSMODBC9). Kan bare installeres fjernoppstilt til UPS-en.

Batterimoduler

9 Ah smarte batterimoduler med høy kapasitet for bruk med GVSMODBC6 og GVSMODBC9:

 • Galaxy VS 9 Ah smart høykapasitets batterimodul (GVSBTHU)

 • Galaxy VS 9 Ah smart modulær, høykapasitets batteristreng (GVSBTH4)

9 Ah smarte batterimoduler med høy kapasitet og lang levetid for bruk med GVSMODBC6 og GVSMODBC9:

 • Galaxy VS 9 Ah smart høykapasitets batterimodul med lang levetid (GVSBTHULL)

 • Galaxy VS 9 Ah smart modulær, høykapasitets batteristreng med lang levetid (GVSBTH4LL)

MERK: Bruk alltid samme batterimodultype i UPS-systemet. Ikke bland forskjellige typer batterimoduler.

Klassiske batterikabinetter

Klassisk batterikabinett inkludert batterier og batteribryter.

 • 710 mm bredt, klassisk batterikabinett (GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E)

 • 1010 mm bredt, klassisk batterikabinett (GVSCBC10A2, GVSCBC10B2)

Tomme batterikabinetter

Tomt batterikabinett for bruk med tredjepartsbatterier. Batteribrytersett er nødvendig (selges separat).

 • 700 mm bredt tomt klassisk batterikabinett (GVEBC7)

 • 1100 mm bredt tomt klassisk batterikabinett (GVEBC11)

Batteribryterskap

Veggmontert batteribryterskap for bruk med tredjeparts batteriløsninger.

 • 20–80 kW batteribryterskap (GVSBBB20K80H)

 • 100–200 kW batteribryterskap (GVSBBB100K200H)

Batteribrytersett

Batteribrytersett for bruk med tomme batterikabinetter eller tredjeparts batteriløsninger.

 • 20–80 kW batteribrytersett (GVSBBK20K80H)

 • 100–200 kW batteribrytersett (GVSBBK100K200H)

Panel for vedlikeholdsbypass

Panel for vedlikeholdsbypass for fullstendig isolasjon av UPS under servicedrift. Bare for enkel UPS eller 1+1 parallellsystem for redundans.

 • 10–20 kW panel for vedlikeholdsbypass (GVSBPSU10K20H)

 • 20–60 kW panel for vedlikeholdsbypass (GVSBPSU20K60H)

 • 80–120 kW panel for vedlikeholdsbypass (GVSBPSU80K120H)

 • 150 kW panel for vedlikeholdsbypass (GVSBPSU150KH)

Parallelt panel for vedlikeholdsbypass for to UPS-enheter

Panel for vedlikeholdsbypass for fullstendig isolasjon av to UPS-enheter i et parallellsystem. 10–120 kW i 1+1 parallellsystem for redundans, 20–240 kW i 2+0 parallellsystem for kapasitet.

 • 10–30 kW panel for vedlikeholdsbypass (GVSBPAR10K30H)

 • 40–50 kW panel for vedlikeholdsbypass (GVSBPAR40K50H)

 • 60–120 kW panel for vedlikeholdsbypass (GVSBPAR60K120H)

Tilleggskabinetter

 • Tomt tilleggskabinett (GVEAC7)

Eksternt alarmpanel

 • Fjernoppstillt alarmpanel (GVSOPT036)

Valgfrie installasjonssett

 • Seismisk sett for UPS (GVSOPT002)

 • Parallellsett for UPS (GVSOPT006)

 • IP22-sett UPS (GVSOPT026)

 • Sett til monteringssokkel for UPS eller GVSMODBC6 for marin eller industriell installasjon (GVSOPT027)

 • Kabelsett for GVSMODBC6 installert ved siden av UPS-en (GVSOPT030)

 • IP52-sett for UPS-en (GVSOPT033)

 • IP52-sett for GVSMODBC6 (GVSOPT034)

 • Live Swap-sett for UPS-en (GVSOPT038)

Valgfritt nettverksstyringskort

 • Nettverksstyringsskort LCES2 med Modbus-, Ethernet- og AUX-sensorer (AP9644)

Støvfilter

 • Støvfiltersett (GVSOPT001)

Temperatursensorer

 • Ekstra temperatursensor for andre klassiske batteribank (0J-0M-1160). Ikke for bruk i løsninger med modulære batterikabinetter.

 • Temperatursensor for nettverksstyringskort (AP9335T)

 • Temperatur-/fuktighetssensor for nettverksstyringskort (AP9335TH)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?