990-91141D-032

ตัวเลือกฮาร์ดแวร์

ตู้แบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออน

ตู้แบตเตอรี่ที่ประกอบด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนและเบรกเกอร์แบตเตอรี่

 • ตู้แบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออน (LIBATTSMGEIEC)

ตู้โมดูลแบตเตอรี่

ตู้โมดูลแบตเตอรี่มาพร้อมเบรกเกอร์แบตเตอรี่

 • ตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลสำหรับสตริงแบตเตอรี่แบบโมดูลอัจฉริยะสูงสุดหกชุด (GVSMODBC6) ติดตั้งไว้ใกล้กับ UPS โดยใช้ชุดเครื่องมือติดตั้งเสริม GVSOPT030

 • ตู้โมดูลแบตเตอรี่สำหรับสตริงแบตเตอรี่แบบโมดูลอัจฉริยะสูงสุดเก้าชุด (GVSMODBC9) ติดตั้งระยะไกลเข้ากับ UPS เท่านั้น

โมดูลแบตเตอรี่

โมดูลแบตเตอรี่อัจฉริยะความจุสูงขนาด 9 Ah สำหรับใช้งานกับ GVSMODBC6 และ GVSMODBC9

 • โมดูลแบตเตอรี่อัจฉริยะความจุสูงขนาด 9 Ah Galaxy VS (GVSBTHU)

 • สตริงแบตเตอรี่ชนิดโมดูลอัจฉริยะความจุสูงขนาด 9 Ah Galaxy VS (GVSBTH4)

โมดูลแบตเตอรี่อัจฉริยะความจุสูงระยะใช้งานนานขนาด 9 Ah สำหรับใช้งานกับ GVSMODBC6 และ GVSMODBC9

 • โมดูลแบตเตอรี่อัจฉริยะที่มีอายุการใช้งานยาวนานความจุสูงขนาด 9 Ah Galaxy VS (GVSBTHULL)

 • สตริงแบตเตอรี่ชนิดโมดูลอัจฉริยะที่มีอายุการใช้งานยาวนานความจุสูงขนาด 9 Ah Galaxy VS (GVSBTH4LL)

หมายเหตูู: ใช้โมดูลแบตเตอรี่ประเภทเดียวกันในระบบ UPS ไม่สามารถใชร่วมกันในโมดูลแบตเตอรี่ที่แตกต่างกัน

ตู้แบตเตอรี่แบบคลาสสิก

ตู้แบตเตอรี่แบบคลาสสิกที่ประกอบด้วยแบตเตอรี่และเบรกเกอร์แบตเตอรี่

 • ตู้แบตเตอรี่แบบคลาสสิก กว้าง 710 มม. (GVSCBC7A, GVSCBC7B, GVSCBC7C)

 • ตู้แบตเตอรี่แบบคลาสสิก กว้าง 1010 มม. (GVSCBC10A2, GVSCBC10B2)

ตู้แบตเตอรี่เปล่า

ตู้แบตเตอรี่เปล่าสำหรับใช้กับแบตเตอรี่จากบริษัทอื่น จำเป็นต้องมีชุดเบรกเกอร์แบตเตอรี่ (แยกจำหน่าย)

 • ตู้แบตเตอรี่แบบคลาสสิกเปล่า กว้าง 700 มม. (GVECB7)

 • ตู้แบตเตอรี่แบบคลาสสิกเปล่า กว้าง 1100 มม. (GVECB11)

ตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่

ตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่แบบติดผนังสำหรับใช้กับโซลูชันแบตเตอรี่จากบริษัทอื่น

 • ตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่ 20-80 kW (GVSBBB20K80H)

 • ตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่ 100-200 kW (GVSBBB100K200H)

ชุดเบรกเกอร์แบตเตอรี่

ชุดเบรกเกอร์แบตเตอรี่สำหรับใช้กับตู้แบตเตอรี่เปล่าหรือโซลูชันแบตเตอรี่จากบริษัทอื่น

 • ชุดเบรกเกอร์แบตเตอรี่ 20-80 kW (GVSBBK20K80H)

 • ชุดเบรกเกอร์แบตเตอรี่ 100-200 kW (GVSBBK100K200H)

แผงบายพาสการซ่อมบำรุง

แผงบายพาสการซ่อมบำรุงสำหรับการแยกโดยสมบูรณ์ระหว่าง UPS กับกระบวนการแก้ไขและซ่อมบำรุง สำหรับ UPS เดี่ยวหรือระบบขนาน 1+1 สำหรับการทำงานซ้ำเท่านั้น

 • แผงบายพาสการซ่อมบำรุง 10-20 kW (GVSBPSU10K20H)

 • แผงบายพาสการซ่อมบำรุง 20-60 kW (GVSBPSU20K60H)

 • แผงบายพาสการซ่อมบำรุง 80-120 kW (GVSBPSU80K120H)

 • แผงบายพาสการซ่อมบำรุง 150 kW (GVSBPSU150KH)

แผงบายพาสการซ่อมบำรุงแบบขนานสำหรับ UPS สองเครื่อง

แผงบายพาสการซ่อมบำรุงสำหรับการแยก UPS สองเครื่องโดยสมบูรณ์ในระบบขนาน 10-120 kW ในระบบขนาน 1+1 เพื่อการทำงานซ้ำ, 20-240 kW ในระบบขนาน 2+0 เพื่อความจุ

 • แผงบายพาสการซ่อมบำรุง 10-30 kW (GVSBPAR10K30H)

 • แผงบายพาสการซ่อมบำรุง 40-50 kW (GVSBPAR40K50H)

 • แผงบายพาสการซ่อมบำรุง 60-120 kW (GVSBPAR60K120H)

ตู้เสริม

 • ตู้เสริมเปล่า (GVEAC7)

ชุดการติดตั้งเสริม

 • ชุดรองรับแผ่นดินไหวสำหรับ UPS (GVSOPT002)

 • ชุดขนานสำหรับ UPS (GVSOPT006)

 • ชุด IP22 สำหรับ UPS (GVSOPT026)

 • ชุดสายเคเบิลสำหรับ GVSMODBC6 ที่ติดตั้งไว้ข้าง UPS (GVSOPT030)

 • ชุด IP52 สำหรับ UPS (GVSOPT033)

 • ชุด IP52 สำหรับ GVSMODBC6 (GVSOPT034)

 • ชุดติดตั้งกันลื่นสำหรับ UPS สำหรับการติดตั้งบนเรือหรือในโรงงานอุตสาหกรรม (GVSOPT027)

การ์ดการจัดการเครือข่ายเพิ่มเติม

 • การ์ดการจัดการเครือข่าย LCES2 พร้อมเซนเซอร์ Modbus, Ethernet และ AUX (AP9644)

ไส้กรองฝุ่น

 • ชุดไส้กรองฝุ่น (GVSOPT001)

เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ

 • เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิพิเศษสำหรับแผงแบตเตอรี่คลาสสิกที่สอง (0J-0M-1160) ไม่ได้ให้ไว้ใช้กับตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล

 • เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิสำหรับการ์ดการจัดการเครือข่าย (AP9335T)

 • เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ/ความชื้นสำหรับการ์ดการจัดการเครือข่าย (AP9335TH)

QR code for this page

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?