990-91261C-031

Specifikationer för 480 V-system

Matningen till ingång och bypass måste vara solitt jordade WYE-transformatorer. Deltainmatning för antingen ingång eller bypass är inte tillåtet.

UPS-systemet måste installeras som ett separat skapat system. Läckström uppstår i byglingen och i den tekniska systemjorden.

Specifikationer för ingång (480 V)

UPS-storlek

20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

Anslutningar

4-ledare (L1, L2, L3, N, PE) WYE (enkel matning)
3-ledare (L1, L2, L3, PE) WYE (enkel matning eller dubbel matning)*

Inspänningsområde (V)

408–552

Frekvensområde (Hz)

40-70

Nominell ingångsström (A)

25

37

50

62

Maximal ingångsström (A)

30

45

60

74

Strömbegränsning ingång (A)

31

47

62

77

Ingångens effektfaktor

0,99 vid last över 50 %
0,95 vid last över 25 %

Total harmonisk distorsion (THDI)

<3 % vid full linjär last (symmetrisk)

Maximal kortslutningstålighet

65 kA RMS

Skydd

Inbyggt bakmatningsskydd och säkringar

Ingångsrampfunktion

Programmerbar och adaptiv, 1–40 sekunder

Specifikationer för bypass (480 V)

UPS-storlek

20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

Anslutningar

4-ledare (L1, L2, L3, N, PE) WYE
3-ledare (L1, L2, L3, PE) WYE (dubbel matning)*

Spänningsintervall (V) för bypass

432–528

Frekvensområde (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (väljs av användaren)

Nominell bypasström (A)

24

36

49

61

Nominell neutral ström (A)

42

62

83

104

Maximal kortslutningstålighet*

65 kA RMS

Skydd

Inbyggda bakmatningsbrytare och säkringar
Interna säkringsspecifikationer: 200 A, smältpunkt 5,25 kA2s

Specifikationer för utgång (480 V)

UPS-storlek

20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
Anslutningar*

4-ledare (L1, L2, L3, N, PE)
3-ledare (L1, L2, L3, PE)

Spänningsreglering

Symmetrisk last ± 1%
Asymmetrisk last ± 3%

Överbelastningskapacitet

150 % i 1 minut (vid normal drift)
125 % i 10 minuter (vid normal drift)
125 % i 1 minut (vid batteridrift)
125 % kontinuerlig (bypassdrift)
1000 % i 100 millisekunder (bypassdrift)

Dynamisk lastrespons

± 5 % efter 2 millisekunder
± 1 % efter 50 millisekunder

Utgående effektfaktor

1

Nominell utgångsström (A)

24

36

48

60

Frekvensreglering (Hz)

50/60 Hz bypass synkroniserad – 50/60 Hz ± 0,1 % frisvängande

Synkroniserat stegsvar (Hz/sek)

Programmerbar till 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6

Total harmonisk distorsion (THDU)

<1 % för linjär belastning
<5 % för icke-linjär belastning

Lastens crestfaktor

2,5

Lastens effektfaktor

Från 0,7 kapacitiv ström till 0,7 induktiv ström utan någon reduktion

Specifikationer för batteri (480 V)

FARA
Fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
Skydd av energilagringsenheten: Ett överströmsskydd måste finnas i närheten av energilagringsenheten.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.

Alla värden är baserade på 40 batteriblock.

UPS-storlek

20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

Laddningskapacitet i % av uteffekten vid 0–40 % last

80 %

Laddningskapacitet i % av uteffekten vid 100 % last

20 %

Maximal laddningskapacitet (vid 0–40 % last) (kW)

16

24

32

40

Maximal laddningskapacitet vid 100 % last (kW)

4

6

8

10

Nominell batterispänning (VDC)

480

Nominell hållspänning (VDC)

545

Maximal snabbladdningsspänning (VDC)

571

Temperaturkompensation (per cell)

-3,3 mV/°C, för T ≥ 25 °C – 0 mV/°C, för T < 25 °C

Slutspänning vid urladdning och full last (VDC)

384

Batteriström vid full last och nominell batterispänning (A)

43

65

87

108

Batteriström vid full last och lägsta batterispänning (A)

54

81

108

135

Rippelström

< 5 % C20 (5 minuter körtid)

Batteritest

Manuell/automatisk (valbar)

Maximal kortslutningstålighet

10 kA

Rekommenderade kabeldimensioner (480 V)

FARA
risk för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
Alla kablar måste följa alla gällande nationella och/eller elektriska regler. Den maximala tillåtna kabeldimensionen är 1/0 AWG.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.

Maximalt antal kabelanslutningar per monteringsvinkel: 2 på ingång-/utgång-/bypass-samlingsskenor; 2 på DC+/DC-samlingsskenor; 4 på N/PE-samlingsskenor; 5 på PE-samlingsskenor.

OBS: Överströmsskydd ska tillhandahållas av andra.

Kabelstorlekarna i denna manual är baserade på tabell 310.15 (B)(16) i National Electrical Code (NEC) med följande förutsättningar:

  • 90 °C (194 °F) ledare (75 °C (167 °F) avslutning)

  • En omgivningstemperatur på 30 °C (86 °F)

  • Användning av kopparledare

Om omgivningstemperaturen är högre än 30 °C (86 °F), ska större ledare väljas i enlighet med NEC:s korrigeringsfaktorer.

Skyddsledare (PE i den här manualen) är dimensionerade i enlighet med NEC, artikel 250.122 och tabell 250.122.

OBS: DC-kablarnas dimensioner som anges här är rekommendationer. Följ alltid de specifika instruktionerna i dokumentationen för batterilösningen rörande storlekar för DC-kabelstorlek och säkerställ att DC-kablarnas storlek stämmer överens med batteribrytarkapaciteten.
Koppar 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
Ingångsfaser (AWG/kcmil)

8

6

4

3

Ingående EGC (AWG/kcmil)

10

8

8

6

Bypass/utgångsfaser (AWG/kcmil)

10

8

6

4

Bypass PE/utgång PE (AWG/kcmil)

10

8

8

8

Neutral* (AWG/kcmil)

6

4

2

1/0

DC+/DC-*(AWG/kcmil)

6

4

2

1/0

DC EGC (AWG/kcmil)

8

6

6

6

OBS: Kabelstorlekarna är baserade på kretsbrytare med 80 % märkning för UIB, UOB, MBB, SSIB och kretsbrytare för batteribrytare med 100 % märkning.

Rekommenderat skydd/avsäkring (480 V)

OBSERVERA
brandrisk
  • Anslut endast till en krets med nedanstående specifikationer.
  • Anslut till en krets med maximalt överströmsskydd på 125 A, i enlighet med National Electrical Code, ANSI/NFPA70 och Canadian Electrical Code, del I, C22.1.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till personskador eller skador på utrustningen.
OBS: Överströmsskydd ska tillhandahållas av andra och dess funktion ska stå utmarkerad.

UPS-storlek

20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
 

Ingång

Bypass

Ingång

Bypass

Ingång

Bypass

Ingång

Bypass

Kretsbrytartyp

HJF36100U31X

Ir (A)

40

35

60

50

80

70

100

80

tr vid 6 Ir

0,5

li (x In)

1,5

QR code for this page

Var det här till hjälp?