990-91261E-031

Specifikationer för 480 V-system

Matningen till ingång och bypass måste vara solitt jordade WYE-transformatorer. Deltainmatning för antingen ingång eller bypass är inte tillåtet.

UPS-systemet måste installeras som ett separat skapat system. Läckström uppstår i byglingen och i den tekniska systemjorden.

Specifikationer för ingång (480 V)

UPS-storlek 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
Anslutningar

3-ledare (L1, L2, L3, G) WYE eller 4-ledare (L1, L2, L3, N, G) WYE (enkelmatad strömförsörjning)
3-ledare (L1, L2, L3, G) WYE (dubbelmatad strömförsörjning)*

Inspänningsområde (V)

408–552

Frekvensområde (Hz)

40–70

Nominell ingångsström (A)

25

37

50

62

Maximal ingångsström (A)

31

46

61

75

Strömbegränsning ingång (A)

31

48

63

77

Ingående effektfaktor

0,99 vid last över 50 %
0,95 för last större än 25 %

Total harmonisk distorsion (THDI)

<3 % vid full linjär last (symmetrisk)

Maximal kortslutningstålighet

65 kA RMS

Skydd

Inbyggt bakmatningsskydd och säkringar

Ingångsrampfunktion

Programmerbar och adaptiv, 1–40 sekunder

Specifikationer för bypass (480 V)

UPS-storlek 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
Anslutningar

3-ledare (L1, L2, L3, G) WYE eller 4-ledare (L1, L2, L3, N, G) WYE*

Inspänningsområde (V)

432–528

Frekvensområde (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (väljs av användaren)

Nominell bypasström (A)

25

37

50

62

Nominell neutralström (A)

42

62

83

104

Maximal kortslutningstålighet

65 kA RMS

Skydd

Inbyggda bakmatningsbrytare och säkringar
Interna säkringsspecifikationer: 200 A, smältpunkt 5,25 kA2s

Specifikationer för utgång (480 V)

OBS: Antalet utgångsanslutningar måste överensstämma med antalet ingångsledningar i system med enkelmatad strömförsörjning eller bypassledningar i system med dubbelmatad strömförsörjning.
UPS-storlek 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
Anslutningar

3-ledare (L1, L2, L3, G, GEC)*) eller 4-ledare (L1, L2, L3, N, G)

Utspänningsnoggrannhet

Symmetrisk last ± 1%
Asymmetrisk last ± 3%

Överlastkapacitet

150 % i 1 minut (vid normal drift)
125 % i 10 minuter (vid normal drift)
125 % i 1 minut (vid batteridrift)
125 % kontinuerlig (bypassdrift)
1000 % i 100 millisekunder (bypassdrift)

Dynamisk lastrespons

± 5 % efter 2 millisekunder
± 1 % efter 50 millisekunder

Utgångens effektfaktor 1
Nominell utgångsström (A)

24

36

48

60

Frekvensnoggrannhet (Hz)

50/60 Hz bypass synkroniserad – 50/60 Hz ± 0,1 % frisvängande

Synkroniserat stegsvar (Hz/sek)

Programmerbar till 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6

Total harmonisk distorsion (THDU)

<1 % för linjär belastning
<5 % för icke-linjär belastning

Lastens crestfaktor

2,5

Lastens effektfaktor

Från 0,7 kapacitiv ström till 0,7 induktiv ström utan kapacitetsbegränsning

Specifikationer för batteri (480 V)

FARA
Fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
Skydd av energilagringsenheten: Ett överströmsskydd måste finnas i närheten av energilagringsenheten.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.

Alla värden är baserade på 40 batteriblock.

UPS-storlek 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

Laddningskapacitet i % av utgående effekt vid 0–40 % last

80 %

Laddningskapacitet i % av utgående effekt vid 100 % last

20 %

Maximal laddningskapacitet (vid 0–40 % last) (kW)

16

24

32

40

Maximal laddningskapacitet vid 100 % last (kW)

4

6

8

10

Nominell batterispänning (VDC)

480

Nominell hållspänning (VDC)

545

Maximal snabbladdningsspänning (VDC)

571

Temperaturkompensation (per cell)

-3,3 mV/°C, för T ≥ 25 °C – 0 mV/°C, för T < 25 °C

Slutspänning vid urladdning och full last (VDC)

384

Batteriström vid full last och nominell batterispänning (A)

43

65

87

108

Batteriström vid full last och lägsta batterispänning (A)

54

81

108

135

Rippelström

< 5 % C20 (5 minuter körtid)

Batteritest

Manuell/automatisk (valbar)

Maximal kortslutningstålighet

10 kA

Rekommenderad kabelstorlek (480 V)

FARA
fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
Alla kablar måste följa alla gällande nationella och/eller elektriska regler. Den maximala tillåtna kabeldimensionen är 1/0 AWG.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.

Maximalt antal kabelanslutningar per skena: 2 på ingång-/utgång-/bypass-samlingsskenor; 2 på DC+/DC-samlingsskenor; 4 på N/PE-samlingsskenor; 5 på G-samlingsskenor.

OBS: Överströmsskydd ska tillhandahållas av andra.

Kabelstorlekarna i manualen är baserade på tabell 310.15 (B)(16) i National Electrical Code (NEC) med följande förutsättningar:

  • 90 °C (194 °F) ledare (75 °C (167 °F) avslutning)

  • En omgivningstemperatur på 30 °C (86 °F)

  • Användning av kopparledare

Om omgivningstemperaturen är högre än 30 °C (86 °F), ska större ledare väljas i enlighet med NEC:s korrigeringsfaktorer.

Utrustningsjordningsledare (EGC) är dimensionerade i enlighet med NEC, artikel 250.122 och tabell 250.122.

OBS: Rekommenderade kabeldimensioner och maximalt tillåten kabeldimension kan variera för tillbehören. Alla tillbehör har inte stöd för aluminiumkablar. Se installationshandboken som medföljer tillbehöret.
OBS: DC-kablarnas mått som anges här är rekommendationer. Följ alltid de specifika instruktionerna i dokumentationen för batterilösningen rörande mått för DC-kablarna och DC EGC-kablarna och säkerställ att DC-kablarnas mått överensstämmer med batteribrytarkapaciteten.
OBS: Neutralledaren ska ha lämpliga dimensioner för att kunna hantera 1,73 gånger fasströmmen i händelse av högt övertonsinnehåll från icke-linjära laster. Om inget eller mindre övertonsinnehåll är att förvänta kan neutralledaren dimensioneras därefter, men dess dimensioner ska inte understiga fasledarens.

Koppar

UPS-storlek 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
Ingångsfaser (AWG/kcmil)

8

6

4

3

Ingående EGC (AWG/kcmil)

10

8

8

6

Bypass-/utgångsfaser (AWG/kcmil)

10

8

6

4

Bypass-EGC/utgående EGC (AWG/kcmil)

10

8

8

8

Neutral (AWG/kcmil)

6

4

2

1/0

DC+/DC- (AWG/kcmil) *

6

4

2

1/0

DC EGC (AWG/kcmil)

8

6

6

6

OBS: Kabelstorlekarna är baserade på brytare med 80 % av märkströmmen för UIB, UOB, MBB, SSIB och batteribrytare med 100 % av märkströmmen.

Rekommenderat skydd/avsäkring (480 V)

FARA
Fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
För parallellsystem får värden för omedelbart åsidosättande (Ii) inte ställas in högre än 800 A. Sätt etiketten 885-92557 i anslutning till uppströmsbrytaren för att informera om faran.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
OBSERVERA
brandrisk
  • Anslut endast till en krets med nedanstående specifikationer.
  • Anslut till en krets med maximalt överströmsskydd på 125 A, i enlighet med National Electrical Code, ANSI/NFPA70 och Canadian Electrical Code, del I, C22.1.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till personskador eller skador på utrustningen.
OBS: Överströmsskydd ska tillhandahållas av andra och dess funktion ska stå utmarkerad.

UPS-storlek

20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
 

Ingång

Bypass

Ingång

Bypass

Ingång

Bypass

Ingång

Bypass

Brytartyp

HJF36100U31X

Ir (A)

40

35

60

50

80

70

100

80

tr vid 6 Ir

0,5

li (x In)

1,5

Rekommenderad storlek för bultar och kabelskor för UL

OBS!
risk för utrustningsskador
Använd endast UL-godkända kompressionskabelskor.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.

Koppar

Kabelstorlek Bultstorlek Typ av kabelhylsa Kontaktpressningsverktyg Form
10 AWG M6 x 20 mm LCA10-14-L CT-1570 Ej tillämpligt
8 AWG M6 x 20 mm LCA8-14-L CT-720 CD-720-1 Red P21
6 AWG M6 x 20 mm LCA6-14-L CT-720 CD-720-1 Blue P24
4 AWG M6 x 20 mm LCA4-14-L CT-720 CD-720-1 Gray P29
3 AWG M6 x 20 mm LCA4-14-L CT-720 CD-720-1 Gray P29
2 AWG M6 x 20 mm LCA4-14-L CT-720 CD-720-1 Brown P33
1 AWG M6 x 20 mm LCA1-14-E CT-720 CD-720-2 Green P37
1/0 AWG M6 x 20 mm LCA1/0-14-X CT-720 CD-720-2 Pink P42
2/0 AWG M6 x 20 mm LCA2/0-14-X CT-720 CD-720-2 Black P45
3/0 AWG M6 x 20 mm LCA3/0-14-X CT-720 CD-720-2 Orange P50
4/0 AWG M6 x 20 mm LCA4/0-14-X CT-720 CD-720-3 Purple P54
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?