990-91261E-025

Procedura instalacji dla układów równoległych

Uproszczony układ równoległy 1+1

Układ równoległy

 1. Przygotowanie do montażu.
 2. Instalacja zakotwiczenia sejsmicznego (opcja).
 3. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
 4. Podłączanie kabli zasilających z sąsiedniej modułowej szafy bateryjnej.
 5. Podłączanie przewodów sygnałowych.
 6. Podłączanie kabli sygnałowych modułowej szafy bateryjnej.
 7. Podłączanie kabli sygnałowych z rozdzielnic i produktów innych firm.
 8. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
 9. Podłączanie kabli PBUS.
 10. Podłączenie zewnętrznych przewodów komunikacyjnych.
 11. Dodaj do produktu przetłumaczone etykiety bezpieczeństwa.
 12. Montaż końcowy.
Instrukcje dotyczące przenoszenia lub demontażu zasilacza UPS po zakończeniu montażu można znaleźć w sekcji Demontaż zasilacza UPS lub przeniesienie go do nowej lokalizacji.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?