990-91261E-025

Podłączanie kabli zasilających w systemie o pojedynczym zasilaniu

NOTYFIKACJA
Ryzyko uszkodzenia sprzętu
Aby zapewnić prawidłowy podział obciążenia podczas pracy w trybie obejścia w układzie równoległym:
 • Wszystkie kable wyjściowe muszą mieć taką samą długość dla wszystkich zasilaczy UPS.
 • Wszystkie kable wejściowe muszą mieć taką samą długość dla wszystkich zasilaczy UPS.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem sprzętu.
UWAGA: Zasilacz UPS jest wstępnie skonfigurowany do systemu uziemiania TNS. Instalacja 3-przewodowa za pomocą szynoprzewodu łączącego skutkuje większym prądem upływowym.
 1. Tylko w przypadku systemu uziemiającego TN-C/3-kablowego: Przesuń szynoprzewód łączący z pozycji (A) do pozycji (B), aby połączyć szynoprzewód N z szynoprzewodem G/PE.

  Widok zasilacza UPS z tyłu

 2. Podłącz kable zasilające według ilustracji:
  1. Podłącz przewód uziemiający wyposażenie / kable PE.
  2. Podłącz kable wejścia.
  3. Połącz kable wyjścia.
  4. Do instalacji ze zdalną modułową szafą bateryjną: Podłącz kable DC do szynoprzewodów DC.
  5. Do instalacji z sąsiadującą modułową szafą bateryjną: Patrz Podłączanie kabli zasilających z sąsiedniej modułowej szafy bateryjnej.

  Widok zasilacza UPS z tyłu – System o pojedynczym zasilaniu

  PRZESTROGA
  Ryzyko uszkodzenia sprzętu
  Sprawdź zamocowanie obejm kablowych. Jeśli objemy kablowe poruszą się z powodu ciągnięcia kabli, śruba może się poluzować.
  Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem sprzętu.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?