990-91261E-025

Przygotowanie do montażu

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Nie wierć ani nie wycinaj dziur na kable lub przepusty kablowe w zainstalowanej płycie montażowej i nie wierć ani nie przebijaj dziur w pobliżu zasilacza UPS.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
UWAGA: Poprowadź kable sygnałowe oddzielnie od kabli zasilających. Poprowadź kable Class 2/SELV oddzielnie od kabli non-Class 2/non-SELV.
 1. Zdejmij panel przedni.
 2. Dla zasilacza UPS bez wstępnie zainstalowanego modułu zasilania: Zainstaluj moduł zasilania:
  1. Wykręć śrubę z każdej strony pustej półki modułu zasilania.
  2. Wciśnij moduł zasilania na półkę.
  3. Ponownie wkręć śrubę z każdej strony półki.
  PRZESTROGA
  Duży ciężar
  Moduły zasilania są ciężkie i muszą je przenosić dwie osoby.
  • Moduł zasilania o mocy 20 kW waży 25 kg (55 lbs).
  • Moduł zasilania o mocy 50 kW waży 38 kg (84 lbs).
  Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem sprzętu.
 3. Zdejmij główną pokrywę:
  1. Odkręć śruby i podnieś górną pokrywę.
  2. Przesuń górną pokrywę do tyłu, aby ją zdjąć. Należy teraz odłączyć wypustki w tylnej części pokrywy górnej z gniazd w tylnej części zasilacza UPS.
 4. Zdemontuj osłonę baterii. Odłącz zaciski baterii od przedniej części modułów baterii.
 5. W przypadku montażu z szafką obejścia serwisowego: Zdemontuj prawy boczny panel. Boczny panel zostanie zamontowany ponownie na szafce obejścia serwisowego.
 6. Do instalacji z sąsiadującą modułową szafą bateryjną: Zdemontuj lewy boczny panel.
 7. Zdejmij tylne płyty montażowe i przepusty szczotkowe z zasilacza UPS. Służą do poprowadzenia przewodu sygnałowego.

  Widok zasilacza UPS z tyłu

 8. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • W przypadku instalacji bez przepustów kablowych: Ponownie zamontuj przepusty szczotkowe.
  • W przypadku instalacji z przepustami kablowymi: Wywierć dziurę na przepusty kablowe w tylnych płytach montażowych, zamontuj przepusty kablowe i ponownie zamontuj płyty montażowe.
 9. Poprowadź kable sygnałowe non-Class 2/non-SELV przez lewą osłonę szczotkową/montażową i do zasilacza UPS.
 10. Poprowadź kable sygnałowe Class 2/SELV przez środkową osłonę szczotkową/montażową i do zasilacza UPS.
 11. Poprowadź zewnętrzne kable komunikacyjne, łączące się ze skrzynką kontrolną przez prawą tylną osłonę szczotkową/montażową i przez kanał kablowy do przedniej części zasilacza UPS.

  Widok zasilacza UPS z tyłu bez przepustów kablowych

  Widok zasilacza UPS z tyłu z przepustami kablowymi

 12. Zdemontuj skrzyknę przepustów kablowych z tylnej części zasilacza UPS.
 13. Zdemontuj tylną płytę i górną lub dolną płytę montażową ze skrzynki przepustów kablowych.
 14. Wywierć/wytnij dziury na kable zasilające/przepusty kablowe w górnej lub dolnej płycie montażowej. Zamontuj przepusty kablowe (poza zestawem), jeśli to konieczne.
 15. Zdemontuj górną lub dolną płytę montażową w skrzynce przepustów kablowych.
 16. Zamontuj skrzynkę przepustów kablowych na zasilaczu UPS. Pamiętaj, że skrzynkę przepustów kablowych montuje się w pozycji odwróconej.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?