990-91261E-031

Anslut IMB-signalkablarna för förenklat 1+1 parallellsystem

OBS: Dra signalkablarna åtskilda från kraftkablarna för att garantera tillräcklig isolering.
 1. Ta bort den statiska omkopplaren och frontplattan från båda UPS-enheterna.

  UPS:en framifrån

 2. Installera en extra AUX-omkopplare (medföljer) på den interna underhållsbrytaren IMB på båda UPS-enheterna.
 3. Anslut non-Class 2/non-SELV-signalkablarna mellan de två UPS-enheterna:
  1. Anslut non-Class 2/non-SELV-signalkablarna (medföljer inte) från AUX-brytarterminal 21 och 22 i den interna underhållsbrytaren IMB i UPS 1 till J6614-5 och J6614-6 på kort 640-4843 i UPS 2 enligt bilden.
  2. Anslut non-Class 2/non-SELV-signalkablarna (medföljer inte) från AUX-brytarterminal 21 och 22 i den interna underhållsbrytaren IMB i UPS 2 till J6614-5 och J6614-6 på kort 640-4843 i UPS 1 enligt bilden.

  Vy av förenklat 1+1 parallellsystem framifrån

 4. Återinstallera det främre höljet och den statiska omkopplaren på båda UPS-enheterna.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?