990-91261C-031

Vikt och dimensioner på UPS:en

  Vikt i kg (pund) Höjd mm (tum) Bredd i mm (tum) Djup i mm (tum)

10–20 kW 400 V-UPS med en batteristräng

320 (705,47)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

30–50 kW 400 V-UPS med två batteristrängar

460 (1014,12)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

20 kW 480 V-UPS med en batteristräng

320 (705,47)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

30–50 kW 480 V-UPS med två batteristrängar

460 (1014,12)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

10 kW 208 V-UPS med en batteristräng

320 (705,47)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

15–25 kW 208 V-UPS med två batteristrängar

460 (1014,12)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

OBS: En batterimodul väger cirka 32 kg (70,5 pund). En batteristräng består av fyra batterimoduler.
QR code for this page

Var det här till hjälp?