990-91261E-031

Förbered för installation

FARA
Fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
Undvik att borra eller stansa hål för kablar eller kabelkanaler med genomföringsplattorna installerade eller i närheten av UPS.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
OBS: Dra signalkablarna åtskilda från kraftkablarna och dra Class 2/SELV-kablarna åtskilda från non-Class 2/non-SELV-kablarna.
 1. Ta bort frontpanelen.
 2. För UPS utan förinstallerad kraftmodul: Installera kraftmodulen:
  1. Ta bort skruven på varje sida av det tomma kraftmodulfacket.
  2. Tryck in kraftmodulen i hyllfacket.
  3. Återmontera skruvarna på varje sida av hyllan.
  OBSERVERA
  Tung last
  Kraftmodulerna är tunga och det krävs två personer för att lyfta dem.
  • 20 kW kraftmodul väger 25 kg (55 pund).
  • 50 kW kraftmodul väger 38 kg (84 pund).
  Om anvisningarna inte följs kan det leda till personskador eller skador på utrustningen.
 3. Ta av det övre skyddet:
  1. Ta bort skruvarna och luta framsidan av det övre skyddet uppåt.
  2. Skjut det övre skyddet bakåt för att ta av det. Flikarna på baksidan av det övre skyddet måste frigöras från öppningarna på baksidan av UPS:en.
 4. Ta bort batterihöljet. Koppla bort batteriterminalerna från batterimodulernas framsida.
 5. För installation med ett bypasskåp: Ta bort den högra sidopanelen. Sidopanelen kommer att installeras om på bypasskåpet.
 6. För installation med ett intilliggande modulärt batteriskåp: Ta bort vänster sidopanel.
 7. Ta bort de bakre genomföringsplattorna och de bakre borstplattorna från UPS:en. Dessa är för signalkabeldragning.

  UPS:en bakifrån

 8. Gör något av följande:
  • För installation utan kabelkanaler: Återmontera borstplattorna.
  • För installation med kabelkanaler: Borra hål i genomföringsplattorna för kabelkanaler, installera kabelkanaler och återmontera genomföringsplattorna.
 9. Dra non-Class 2/non-SELV-signalkablarna genom den bakre vänstra borst-/genomföringsplattan och in i UPS-enheten.
 10. Dra Class 2/SELV-signalkablarna genom den mellersta bakre borst-/genomföringsplattan och in i UPS-enheten.
 11. Dra de externa kommunikationskablarna som ansluter till styrenhetsboxen genom den högra, bakre borst-/genomföringsplattan och genom kabelkanalen fram till fronten på UPS-enheten.

  UPS utan kabelkanaler bakifrån

  UPS med kabelkanaler bakifrån

 12. Ta bort kabelboxen från UPS-enhetens baksida.
 13. Ta bort den bakre plattan och den övre eller undre genomföringsplattan från kabelboxen.
 14. Borra/stansa hål för kraftkablar/kabelkanaler i den övre eller undre genomföringsplattan. Montera kabelkanaler (ingår ej) om tillämpligt.
 15. Återinstallera den övre eller undre genomföringsplattan på kabelboxen.
 16. Installera kabelboxen på UPS:en. Observera att kabelboxen installeras i omvänd position.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?