990-91261C-031

Anslut kraftkablarna till systemet för enkelmatad försörjning

OBS!
Risk för utrustningsskador
För att säkerställa korrekt lastfördelning i bypassdrift i ett parallellsystem:
 • Alla utgångskablar måste ha samma längd för alla UPS-enheter.
 • Alla ingångskablar måste ha samma längd för alla UPS-enheter.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.
OBS: UPS:en är konfigurerad för TNS-jordningssystem Installation med tre ledare via en monteringsvinkel kommer att resultera i högre läckström.
 1. Endast för TN-C/3-kabeljordningssystem: Flytta de bindande samlingsskenorna från läge (A) till läge (B) för att ansluta N-skenan till PE-samlingsskenan.

  UPS:en bakifrån

 2. Anslut kraftkablarna som visas:
  1. Anslut PE-kablarna.
  2. Anslut ingångskablarna.
  3. Anslut utgångskablarna.
  4. För installation med ett fjärrmodulärt batteriskåp: Anslut DC-kablarna till DC-samlingsskenorna.
  5. För installation med ett intilliggande modulärt batteriskåp: Se Anslut kraftkablarna från ett närliggande modulärt batteriskåp.

  UPS-enhet bakifrån – enkelmatad försörjning

  OBSERVERA
  Risk för utrustningsskador
  Se till att kabelskorna är ordentligt fästa. Dra inte i kablarna, för då kan hylsorna röra på sig och bulten lossna.
  Om anvisningarna inte följs kan det leda till personskador eller skador på utrustningen.
QR code for this page

Var det här till hjälp?