990-91263A-025

Podłączanie kabli sygnałowych

 1. Przypisz identyfikator do każdej modułowej szafy bateryjnej z łącznikiem poniżej wyłącznika baterii. Ustaw identyfikatory zgodnie z obrazami przeglądu instalacji w sekcji Procedura montażu sąsiadującego.

  Widok z przodu modułowej szafy bateryjnej

 2. Podłącz dostarczone kable sygnałowe między wszystkimi modułowymi szafami bateryjnymi:
  1. Podłącz dostarczone kable sygnałowe 0W12680 z zacisku J8007 do zacisku J8008 na płycie 640-7552 między modułowymi szafami bateryjnymi.
  2. Podłącz dostarczone kable sygnałowe 0W76629 z zacisku J8011 do zacisku J8014 na płycie 640-7552 między modułowymi szafami bateryjnymi.
  3. Zamontuj wtyczkę terminującą (T) w nieużywanym złączu J8008 w ostatniej modułowej szafie bateryjnej.
  Modułowa szafa bateryjna 3 Modułowa szafa bateryjna 2 Modułowa szafa bateryjna 1

  Widok z przodu dwóch modułowych szaf bateryjnych

 3. Do instalacji z sąsiadującym zasilaczem UPS z bateriami wewnętrznymi:
  1. Podłącz dostarczony kabel sygnałowy 0W12680 do zacisku J8007 na płycie 640-7552 w modułowej szafie bateryjnej 1, poprowadź przez prawą stronę i postępuj zgodnie z instrukcją montażu zasilacza UPS, aby połączyć kable sygnałowe w zasilaczu UPS.
  2. Podłącz dostarczony kabel sygnałowy 0W76629 do zacisku J8011 na płycie 640-7552 w modułowej szafie bateryjnej 1, poprowadź przez prawą stronę i postępuj zgodnie z instrukcją montażu zasilacza UPS, aby połączyć kable sygnałowe w zasilaczu UPS.
 4. Do instalacji z sąsiednim zasilaczem UPS do baterii zewnętrznych:
  1. Podłącz kabel sygnałowy 0W13069 z opcjonalnego zestawu GVSOPT030 do zacisku J8007 na płycie 640-7552 w modułowej szafie bateryjnej 1, poprowadź przez prawą stronę i postępuj zgodnie z instrukcją montażu zasilacza UPS, aby połączyć kable sygnałowe w zasilaczu UPS.
  2. Podłącz kabel sygnałowy 0W13070 z opcjonalnego zestawu GVSOPT030 do zacisku J8011 na płycie 640-7552 w modułowej szafie bateryjnej 1, poprowadź przez prawą stronę i postępuj zgodnie z instrukcją montażu zasilacza UPS, aby połączyć kable sygnałowe w zasilaczu UPS.

  Widok z przodu modułowej szafy bateryjnej 1 dla sąsiedniego zasilacza UPS

 5. Do montażu zdalnego:
  1. Podłącz kable sygnałowe do zacisku J8007 na płycie 640-7552 w modułowej szafie bateryjnej 1, poprowadź je od tyłu i postępuj zgodnie z instrukcją montażu zasilacza UPS, aby połączyć kable sygnałowe wewnątrz zasilacza.
   UWAGA: Dostarczony kabel sygnałowy 0W12680 nie jest wystarczająco długi do instalacji zasilacza UPS w oddalonej lokalizacji. Kabel sygnałowy o długości 5 metrów (0J-0W4527) lub kabel sygnałowy o długości 50 metrów (0J-0W3758) można zamówić w firmie Schneider Electric. W celu uzyskania kabli o innej długości skontaktuj się z firmą Schneider Electric. Kabel sygnałowy jest sklasyfikowany jako Class 2/SELV.
  2. Podłącz kable sygnałowe do zacisku J8011 na płycie 640-7552 w modułowej szafie bateryjnej 1, poprowadź je od tyłu i postępuj zgodnie z instrukcją montażu zasilacza UPS, aby połączyć kable sygnałowe wewnątrz zasilacza.
   UWAGA: Dostarczony kabel sygnałowy 0W76629 nie jest wystarczająco długi do instalacji zasilacza UPS w oddalonej lokalizacji. Użyj złączy dostarczonego kabla sygnałowego 0W76629, aby uzyskać kable sygnałowe o prawidłowej długości. Kabel sygnałowy jest sklasyfikowany jako non-Class 2/non-SELV.

   Kabel sygnałowy dla zasilacza UPS z bateriami wewnętrznymi

   Kabel sygnałowy dla zasilacza UPS z bateriami zewnętrznymi

  Widok z tyłu modułowej szafy bateryjnej 1 dla zasilacza UPS w oddalonej lokalizacji

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?