990-91263A-025

Podłączanie kabli zasilających w zasilaczu UPS o mocy ponad 50 kW

NOTYFIKACJA
Ryzyko uszkodzenia sprzętu
W przypadku instalacji z zasilaczem UPS o mocy powyżej 50 kW, przewody DC z każdej modułowej szafy bateryjnej należy podłączyć bezpośrednio do zasilacza UPS.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem sprzętu.
 1. Dla oddalonego zasilacza UPS:
  1. Podłącz kabel PE i kable DC (niedołączone do zestawu) w każdej modułowej szafie bateryjnej
  2. Wyprowadź kable PE i DC przez skrzynkę przepustów kablowych do sekcji kabli zasilania zasilacza UPS.
  3. Postępuj zgodnie z instrukcją montażu zasilacza UPS, aby podłączyć kable PE i DC w zasilaczu UPS.

  Widok z przodu modułowej szafy bateryjnej w oddalonym zasilaczu UPS

 2. Dla sąsiedniego zasilacza UPS do baterii zewnętrznych:
  1. Podłącz dostarczony kabel PE (0W49449) między modułowymi szafami bateryjnymi zgodnie z ilustracją.

   Widok z przodu dwóch modułowych szaf bateryjnych

  2. Podłącz kabel PE z opcjonalnego zestawu GVSOPT030 w modułowej szafie bateryjnej 1 i pokieruj kabel PE przez prawą stronę do sekcji kabli zasilania zasilacza UPS.
  3. Podłącz kable DC z opcjonalnego zestawu GVSOPT030 w każdej z modułowych szaf bateryjnych i pokieruj kable DC przez prawą stronę do sekcji kabli zasilania zasilacza UPS. Kable DC są prowadzone przez modułowe szafy bateryjne.
  4. Postępuj zgodnie z instrukcją montażu zasilacza UPS, aby podłączyć kable PE i DC w zasilaczu UPS.

  Widok z przodu modułowej szafy bateryjnej 1

  Widok z góry modułowych szaf bateryjnych

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?