990-91263A-025

Połączenie modułowej szafy bateryjnej 1 i sąsiedniego zasilacza UPS do baterii zewnętrznych

 1. Przesuń zasilacz UPS na miejsce.
 2. Zamontuj trzy zaciski łączące na modułowej szafie bateryjnej 1.

  Widok z tyłu modułowej szafy bateryjnej 1

 3. Zamocuj kable sygnałowe (0W13069 i 0W13070) z opcjonalnego zestawu GVSOPT030 po prawej stronie modułowej szafy bateryjnej 1 za pomocą dostarczonych opasek zaciskowych. Umieść końcówki kabla tymczasowo na górze i na dolnej półce modułowej szafy bateryjnej 1, by uniknąć ich uszkodzenia podczas łączenia z zasilaczem UPS. Połączenia kablowe są opisane w sekcji Podłączanie kabli sygnałowych.
 4. Zamocuj kable DC i kabel PE z opcjonalnego zestawu GVSOPT030 po prawej stronie modułowej szafy bateryjnej 1 za pomocą dostarczonych opasek zaciskowych. Umieść końcówki kabla tymczasowo na górze i na dolnej półce modułowej szafy bateryjnej 1, by uniknąć ich uszkodzenia podczas łączenia z zasilaczem UPS. Połączenia kablowe są opisane w sekcji Podłączanie kabli zasilających w zasilaczu UPS o mocy do maksimum 50 kW lub Podłączanie kabli zasilających w zasilaczu UPS o mocy ponad 50 kW.

  Sąsiedni zasilacz UPS dla zewnętrznych baterii do maksimum 50 kW

  Sąsiedni zasilacz UPS dla zewnętrznych baterii powyżej 50 kW

 5. Wyrównaj modułową szafę bateryjną 1 z zasilaczem UPS. Wsuń modułową szafę bateryjną 1, aż otwory na przednie śruby łączące wyrównają się z otworami w zasilaczu UPS. Zaciski łączące połączą się wtedy z zasilaczem UPS w prawidłowej pozycji.
 6. Zamontuj trzy śruby łączące pomiędzy modułową szafę bateryjną 1 i zasilaczem UPS.

  Modułowa szafa bateryjna 1 i zasilacz UPS na baterie zewnętrzne

 7. Przesuń osłonę łączącą pomiędzy modułową szafę bateryjną 1 i zasilacz UPS.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?