990-91261D-034

Basitleştirilmiş 1+1 Paralel Sistem için IMB Sinyal Kablolarını Bağlama

NOT: Yeterli izolasyon sağlamak için sinyal kablolarını güç kablolarından ayrı olarak çekin.
 1. Statik anahtar modülünü ve ön plakayı her iki UPS'den çıkarın.

  UPS'in Önden Görünümü

 2. Her iki UPS'deki dahili bakım kesicisi IMB'ye ilave bir AUX anahtarı (birlikte verilir) takın.
 3. İki UPS arasında non-Class 2/non-SELV sinyal kablolarını bağlama:
  1. Gösterildiği gibi non-Class 2/non-SELV sinyal kablolarını UPS 1'de dahili bakım kesicisi IMB'deki AUX anahtarı terminali 21 ve 22'den UPS 2'de 640-4843 panosundaki J6614-5 ve J6614-6'ya bağlayın.
  2. Gösterildiği gibi non-Class 2/non-SELV sinyal kablolarını UPS 2'de dahili bakım kesicisi IMB'deki AUX anahtarı terminali 21 ve 22'den UPS 1'de 640-4843 panosundaki J6614-5 ve J6614-6'ya bağlayın.

  Basitleştirilmiş 1 + 1 Paralel Sistemin Önden Görünümü

 4. Statik anahtar modülünü ve ön kapağı her iki UPS'ye tekrar takın.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?