990-91261E-023

Kople til IMB-signalkabler i et forenklet 1+1 parallellsystem

MERK: Før signalkablene separat fra strømkablene for å sikre tilstrekkelig isolasjon.
 1. Fjern den statiske svitsjen og frontplaten fra begge UPSene.

  UPS vist forfra

 2. Installer en ekstra meldekontakt (inkludert) i den interne vedlikeholdsbryteren (IMB) på begge UPSene.
 3. Kople til non-Class 2/non-SELV-signalkablene mellom de to UPSene:
  1. Kople non-Class 2/non-SELV-signalkabler (ikke inkludert) fra meldekontaktterminal 21 og 22 i den interne vedlikeholdsbryteren (IMB) i UPS 1 til J6614-5 og J6614-6 på kort 640-4843 i UPS 2 som vist.
  2. Kople non-Class 2/non-SELV-signalkabler (ikke inkludert) fra meldekontaktterminal 21 og 22 i den interne vedlikeholdsbryteren (IMB) i UPS 2 til J6614-5 og J6614-6 på kort 640-4843 i UPS 1 som vist.

  Forenklet 1+1 parallellsystem vist forfra

 4. Monter frontdekselet og den statiske svitsjmodulen på begge UPSene igjen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?