990-91263A-031

Installationsmetod för intilliggande (dockad) UPS

Modulärt batteriskåp och intilliggande (dockad) UPS-enhet med märkeffekt max 50 kW

Modulärt batteriskåp och intilliggande (dockad) UPS-enhet med märkeffekt över 50 kW

  1. Följ UPS-manualen för att förbereda UPS-enheten för installation.
  2. Förbered för installation.
  3. Option: Installera jordbävningsskydd (Option).
  4. Gör något av följande:
  5. Sammankoppla de modulära batteriskåpen.
  6. Gör något av följande:
  7. Anslut signalkablarna.
  8. Lägg till översatta säkerhetsetiketter på produkten.
  9. Slutinstallation.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?