990-91263A-031

Sammankoppla modulärt batteriskåp 1 och intilliggande (dockad) UPS för externa batterier

 1. Placera UPS:en i läge tätt intill batteriskåpet.
 2. Installera de tre sammankopplingsklämmorna på modulärt batteriskåp 1.

  Vy bakifrån av modulärt batteriskåp 1

 3. Fäst signalkablarna 0W13069 och 0W13070 (ingår i optionskitet GVSOPT030) på den högra sidan av modulärt batteriskåp 1 med medföljande kabelbuntband. Placera kabeländarna tillfälligt på den översta och den understa hyllan på modulärt batteriskåp 1, så att kablarna inte skadas under sammankopplingen med UPS-enheten. Kabelanslutningarna beskrivs i Anslut signalkablarna.
 4. Fäst DC-kablarna och PE-kabeln (ingår i optionskitet GVSOPT030) på den högra sidan av modulärt batteriskåp 1 med medföljande kabelbuntband. Placera kabeländarna tillfälligt på den översta och den understa hyllan på modulärt batteriskåp 1, så att kablarna inte skadas under sammankopplingen med UPS-enheten. Kabelanslutningarna beskrivs i Anslut kraftkablarna för UPS-enheten som är märkt för maximalt 50 kW eller Anslut kraftkablarna i UPS med märkeffekt över 50 kW.

  Intilliggande (dockad) UPS för externa batterier med märkeffekt max 50 kW

  Intilliggande (dockad) UPS för externa batterier med märkeffekt över 50 kW

 5. Tryck (docka) modulärt batteriskåp 1 mot UPS-skåpet och anpassa läget så att hålen för de främre sammankopplingsskruvarna kommer i linje med hålen på UPS-skåpet. Sammankopplingsklämmorna kommer att ansluta till UPS-enheten när de är i rätt läge.
 6. Installera de tre sammankopplingsskruvarna mellan modulärt batteriskåp 1 och UPS-enheten.

  Modulärt batteriskåp 1 och UPS-enheten för externa batterier

 7. Tryck ner täcklisterna mellan modulärt batteriskåp 1 och UPS-enheten.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?