990-91263A-031

Installera kabelboxen på det modulära batteriskåpet

I en installation med en externt placerad UPS med märkeffekt max 50 kW: Utför stegen nedan på modulärt batteriskåp 1.

I en installation med en externt placerad UPS med märkeffekt över 50 kW: Utför stegen nedan på samtliga modulära batteriskåp.

 1. Ta bort kabelboxen från det modulära batteriskåpet.

  Vy bakifrån av modulärt batteriskåp

 2. Ta bort den övre eller undre genomföringsplattan från kabelboxen.
 3. Borra/stansa hål för kraftkablar/kabelkanaler i den övre eller undre genomföringsplattan. Montera kabelrör (ingår ej) om tillämpligt.
  FARA
  fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
  Borra eller stansa inte hål för kablar eller hylsor med genomföringsplattorna installerade, och borra eller slå inte hål i genomföringsplattorna i närheten av skåpet.
  Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
 4. Återmontera den övre eller undre genomföringsplattan på kabelboxen.
 5. Installera kabelboxen på det modulära batteriskåpet. Observera att kabelboxen installeras i omvänd position.

  Vy bakifrån av modulärt batteriskåp

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?