990-91263A-031

Översikt över medföljande installationssatser

Installationskit 0H-9330

Installationskit 0H-9332

Monteringssats (option) för jordbävningskit GVSOPT002

Del Använd i Antal enheter
M8 x 20 mm bult med bricka Installera jordbävningsskydd (Option) och Slutinstallation. 12
Bakre fäste
870-97772
1
Bakre skena
870-31131
1
Främre skena
870-31132
1
Bakre anslutningsplatta
870-31554
1

Kit GVSOPT030 (option)

0H-1743

Endast för installation med en intilliggande (dockad) UPS för externa batterier.

Del Använd i Antal enheter
Sammankopplingsklämma
870–32370
Sammankoppla modulärt batteriskåp 1 och intilliggande (dockad) UPS för externa batterier. 3
M6 x 16 mm skruv med bricka
803–0686A
3
M6-mutter med bricka
3360687
3
Kabelbuntband
820–0020
30
M8 x 25 mm bult med bricka
803–8595A
Sammankoppla modulärt batteriskåp 1 och intilliggande (dockad) UPS för externa batterier och Anslut kraftkablarna för UPS-enheten som är märkt för maximalt 50 kW eller Anslut kraftkablarna i UPS med märkeffekt över 50 kW. 9
M8-mutter med bricka
803–8007
9
PE-kabel 0W13065 (för modulärt batteriskåp 1) 1
DC-kabel 0W13071 (för modulärt batteriskåp 1) 1
Kabelbuntband
820–0176A
18
DC-kabel 0W13066 (för modulärt batteriskåp 2) Sammankoppla modulärt batteriskåp 1 och intilliggande (dockad) UPS för externa batterier och Anslut kraftkablarna i UPS med märkeffekt över 50 kW. 1
DC-kabel 0W13068 (för modulärt batteriskåp 3) 1
DC-kabel 0W13067 (för modulärt batteriskåp 4) 1
Signalkabel 0W13070 Sammankoppla modulärt batteriskåp 1 och intilliggande (dockad) UPS för externa batterier och Anslut signalkablarna. 1
Signalkabel 0W13069 1
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?