990-91263A-031

Förbered modulärt batteriskåp 1 för signalkablar

 1. Ta bort genomförings- och de bakre borstplattorna från baksidan av modulärt batteriskåp 1.

  Vy av modulärt batteriskåp 1 bakifrån

 2. Gör något av följande:
  • För installation utan kabelkanaler: Återmontera borstplattorna.
  • För installation med kabelkanaler: Borra ett hål i genomföringsplattorna för kabelkanaler, installera kabelkanaler och återmontera genomföringsplattorna.

  Vy av modulärt batteriskåp 1 utan kabelkanal bakifrån

  Vy av modulärt batteriskåp 1 med kabelkanal bakifrån

 3. Dra Class 2/SELV-signalkabeln genom den vänstra genomföringsplattan och in i modulärt batteriskåp 1.
 4. Dra non-Class 2/non-SELV-signalkabeln genom den högra genomföringsplattan och in i modulärt batteriskåp 1.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?