990-91263A-031

Anslut kraftkablarna i UPS med märkeffekt över 50 kW

OBS!
Risk för utrustningsskador
För installationer i UPS med märkeffekt över 50 kW måste DC-kablarna från varje modulärt batteriskåp anslutas direkt i UPS-enheten.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.
 1. För externt placerad UPS:
  1. Anslut PE-kabeln och DC-kablarna (medföljer inte) i varje modulärt batteriskåp
  2. Dra PE- och DC-kablarna ut genom kabelboxen och in till UPS:ens fack för kraftkablage.
  3. Följ UPS-installationshandboken för att ansluta PE- och DC-kablarna i UPS-enheten.

  Vy bakifrån av modulärt batteriskåp för externt placerad UPS

 2. För intilliggande UPS för externa batterier:
  1. Anslut den medföljande PE-kabeln (0W49449) mellan de modulära batteriskåpen som visas.

   Vy framifrån av två modulära batteriskåp

  2. Anslut PE-kabeln från kitet GVSOPT030 (option) i modulärt batteriskåp 1 och dra PE-kabeln genom höger sida och in till UPS:ens fack för kraftkablage.
  3. Anslut DC-kablarna från kitet GVSOPT030 (option) i varje modulärt batteriskåp och dra DC-kablarna genom höger sida och in till UPS:ens fack för kraftkablage. DC-kablarna dras genom de modulära batteriskåpen.
  4. Följ UPS-installationshandboken för att ansluta PE- och DC-kablarna i UPS-enheten.

  Vy framifrån av modulärt batteriskåp 1

  Vy ovanifrån av modulära batteriskåp

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?