990-91263A-031

Slutinstallation

FARA
Fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
Batterier kan utgöra en risk för elektrisk stöt och hög kortslutningsström. Följande försiktighetsåtgärder måste följas vid hantering av batterier
 • Ta bort klockor, ringar eller andra metallföremål.
 • Använd verktyg med isolerade handtag.
 • Använd skyddsglasögon, handskar och stövlar.
 • Lägg inte verktyg eller metalldelar på batterierna.
 • Koppla ur laddningskällan innan du ansluter eller kopplar ur batterikontakterna.
 • Undersök om batteriet är dåligt jordat. Vid dålig jordning, ta bort källan från jorden. Kontakt med någon del av ett jordat batteri kan resultera i elektrisk stöt. Sannolikheten för en sådan stöt kan minskas om sådana jordar avlägsnas under installation och underhåll (gäller utrustning och fjärrbatterier som saknar jordad matningskrets).
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
VARNING
risk för utrustningsskador
Vänta tills systemet är klart för uppstart innan du installerar batterier i systemet. Tidsperioden från batteriinstallation tills UPS-systemet startas får inte överstiga 72 timmar (3 dygn).
Om anvisningarna inte följs kan det leda till dödsfall eller allvarlig skada eller skador på utrustningen.
 1. Sänk de främre och bakre nivåfötterna på det modulära batteriskåpet med en skiftnyckel tills de når golvet. Använd ett vattenpass för att bekräfta att det modulära batteriskåpet står rakt.
  OBS!
  risk för utrustningsskador
  Flytta inte skåpet efter att nivåfötterna har sänkts.
  Om anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.
 2. Endast för jordbävningsskydd:
  1. Installera den främre jordbävningsskyddsskenan på det modulära batteriskåpet med de medföljande M8-bultarna.
  2. Fäst jordbävningsskyddets främre skena på det modulära batteriskåpet i golvet. Använd lämpliga a bultar för golvtypen – håldiametern i den främre skenan är ø18 mm.
 3. Ställ batteribrytaren BB i öppet läge (AV).
 4. Skjut in batterimodulerna i öppningarna. Fyll hyllorna nerifrån och upp.
 5. Vrid ner batterimodulhandtaget och fäst handtaget på hyllan med den medföljande skruven.
 6. Montera tillbaka de angivna plattorna och skydden.
 7. Anslut batteriterminalerna till batterimodulernas framsida.

  Vy framifrån av batterimodulen

 8. Sätt tillbaka batteriskyddet.
 9. Sätt tillbaka frontpanelen.
  1. Sätt in de två flikarna på botten av det modulära batteriskåpets frontpanel i lutad vinkel.
  2. Återanslut frontpanelremmen till det modulära batteriskåpet.
  3. Stäng frontpanelen och lås den med de två låsvreden.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?