990-91260D-031

Installationsmetod

Singelsystem

Parallellsystem

OBSERVERA
Vältrisk
Ta inte bort transportskenorna från UPS:en förrän det är dags att fästa UPS:en i golvet.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till personskador eller skador på utrustningen.
 1. Installera seismisk sats (valfritt).
 2. Förbered för installation.
 3. Anslut kraftkablarna.
 4. Anslut signalkablarna.
 5. Anslut signalkablarna från brytaren (tredjepart) och från hjälpkontakterna.
 6. För parallellsystem:
  1. Installera ett hänglås på den interna underhållsbrytaren IMB i öppet läge på alla UPS-enheter i parallellsystemet.
  2. Anslut PBUS-kablarna.
 7. Anslut de externa kommunikationskablarna.
 8. Lägg till översatta säkerhetsetiketter på produkten.
 9. Slutinstallation.
För att flytta eller ta UPS:en ur drift efter att installationen har slutförts, se Ta UPS:en ur drift eller flytta den till en ny plats.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?