990-91260C-031

Specifikationer

Specifikationer för ingång

UPS-storlek

10 kW 15 kW 20 kW

Spänning (V)

200/208/220

380 /400 /415

380 /400 /415

380 /400 /415

480

Anslutningar

4-ledare (L1, L2, L3, N, G) WYE (enkelmatad strömförsörjning)
3-ledare (L1, L2, L3, G) WYE (dubbelmatad strömförsörjning)

4-ledare (L1, L2, L3, N, PE) WYE (enkel matning)
3-ledare (L1, L2, L3, PE) WYE (dubbel matning)* *

3-ledare (L1, L2, L3, G) WYE eller 4-ledare (L1, L2, L3, N, G) WYE (enkelmatad strömförsörjning)
3-ledare (L1, L2, L3, G) WYE (dubbelmatad strömförsörjning)*

Inspänningsområde (V)

200 V: 170–230
208 V: 177–239
220 V: 187-253

380 V: 331–437
400 V: 340–460
415 V: 353–477

408–552

Frekvensområde (Hz)

40-70

Nominell ingångsström (A)

31/30/28

16/15/14

24/22/22

32/30/29

25

Maximal ingångsström (A)

37/36/34

19/18/17

28/27/26

38/36/35

30

Strömbegränsning ingång (A)

39/37/35

20/19/18

30/28/27

39/37/36

31

Ingångens effektfaktor

0,99 vid last över 50 %
0,95 vid last över 25 %

Total harmonisk distorsion (THDI)

<3 % vid full linjär last (symmetrisk)

Maximal kortslutningstålighet

65 kA RMS

Skydd

Inbyggt bakmatningsskydd och säkringar

Ingångsrampfunktion

Programmerbar och adaptiv, 1–40 sekunder

Specifikationer för bypass

UPS-storlek

10 kW 15 kW 20 kW

Spänning (V)

200/208/220

380 /400 /415

380 /400 /415

380 /400 /415

480

Anslutningar

4-ledare (L1, L2, L3, N, G) WYE

4-ledare (L1, L2, L3, N, PE) WYE

3-ledare (L1, L2, L3, G) WYE eller 4-ledare (L1, L2, L3, N, G) WYE*

Spänningsintervall (V) för bypass

200 V: 180–220
208 V: 187–229
220 V: 198–242

380 V: 342–418
400 V: 360–440
415 V: 374–457

432–528

Frekvensområde (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (väljs av användaren)

Nominell bypasström (A)

29/28/27

15/15/14

23/22/21

31/29/28

24

Nominell neutral ström (A)

50/48/45

26/25/24

39/37/36

53/50/48

42

Maximal kortslutningstålighet*

65 kA RMS

Skydd

Inbyggda bakmatningsbrytare och säkringar
Interna säkringsspecifikationer: 160 A, smältpunkt 2,68 kA2s

Specifikationer för utgång

OBS: Antalet utgångsanslutningar måste överensstämma med antalet ingångsledningar i system med enkelmatad strömförsörjning eller bypassledningar i system med dubbelmatad strömförsörjning.

UPS-storlek

10 kW 15 kW 20 kW

Spänning (V)

200/208/220

380 /400 /415

380 /400 /415

380 /400 /415

480
Anslutningar

4-ledare (L1, L2, L3, N, G)

4-ledare (L1, L2, L3, N, PE)

3-ledare (L1, L2, L3, G, GEC)*) eller 4-ledare (L1, L2, L3, N, G)

Spänningsreglering

Symmetrisk last ± 1%
Asymmetrisk last ± 3%

Överbelastningskapacitet

150 % i 1 minut (vid normal drift)
125 % i 10 minuter (vid normal drift)
125 % i 1 minut (vid batteridrift)
För 200/208/220/480 V: 125% kontinuerlig (bypassdrift)
För 380/400/415 V: 110 % kontinuerlig (bypassdrift)
1 000 % i 100 millisekunder (bypassdrift)

Dynamisk lastrespons

± 5 % efter 2 millisekunder
± 1 % efter 50 millisekunder

Utgående effektfaktor

1

Nominell utgångsström (A)

29/28/26

15/14/14

23/22/21

30/29/28

24

Frekvensreglering (Hz)

50/60 Hz bypass synkroniserad – 50/60 Hz ± 0,1 % frisvängande

Synkroniserat stegsvar (Hz/sek)

Programmerbar till 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6

Total harmonisk distorsion (THDU)

<2 % för linjär last
<5 % för icke-linjär last
<1 % för linjär last
<3 % för icke-linjär last

Funktionsklass och prestanda för utgång (enligt 62040-3:2021)

Ej tillämpligt

VFI-SS-11

Ej tillämpligt

Lastens crestfaktor

2,5

Lastens effektfaktor

Från 0,7 kapacitiv ström till 0,7 induktiv ström utan någon reduktion

Batterispecifikationer

Alla värden är baserade på 40 batteriblock.

UPS-storlek

10 kW 15 kW 20 kW

Spänning (V)

200/208/220

380 /400 /415

380 /400 /415

380 /400 /415

480

Laddningskapacitet i % av uteffekten vid 0–40 % last

80 %

Laddningskapacitet i % av uteffekten vid 100 % last

20 %

Maximal laddningskapacitet (vid 0–40 % last) (kW)

8

8

12

16

16

Maximal laddningskapacitet vid 100 % last (kW)

2

2

3

4

4

Nominell batterispänning (VDC)

480

Nominell hållspänning (VDC)

545

Maximal snabbladdningsspänning (VDC)

571

Temperaturkompensation (per cell)

-3,3 mV/°C, för T ≥ 25 °C – 0 mV/°C, för T < 25 °C

Slutspänning vid urladdning och full last (VDC)

384

Batteriström vid full last och nominell batterispänning (A)

22

22

33

43

43

Batteriström vid full last och lägsta batterispänning (A)

27

27

41

54

54

Rippelström

< 5 % C20 (5 minuter körtid)

Batteritest

Manuell/automatisk (valbar)

Maximal kortslutningstålighet

10 kA

Rekommenderade kabelmått för 380/400/415 V

FARA
risk för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
Alla kablar måste följa alla gällande nationella och/eller elektriska regler. Den maximala tillåtna kabeldimensionen är 25 mm2.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
OBS: Överströmsskydd ska tillhandahållas av andra.

Kabelstorlekarna i denna manual är baserade på tabell B.52.3 och tabell B.52.5 i IEC 60364-5-52 med följande förutsättningar:

 • 90 °C ledare

 • En omgivningstemperatur på 30 °C

 • Användning av kopparledare

 • Installationsmetod C

PE-kabelstorlek är baserad på tabell 54.2 i IEC 60364-4-54.

Om omgivningstemperaturen är högre än 30 °C, ska större ledare väljas i enlighet med IEC:s korrigeringsfaktorer.

OBS: Rekommenderade kabeldimensioner och maximalt tillåten kabeldimension kan variera för tillbehören. Alla tillbehör har inte stöd för aluminiumkablar. Se installationshandboken som medföljer tillbehöret.
OBS: Neutralledaren ska ha lämpliga dimensioner för att kunna hantera 1,73 gånger fasströmmen i händelse av högt övertonsinnehåll från icke-linjära laster. Om inget eller mindre övertonsinnehåll är att förvänta kan neutralledaren dimensioneras därefter, men dess dimensioner ska inte understiga fasledarens.

Koppar

UPS-storlek

10 kW 15 kW 20 kW

Spänning (V)

380 /400 /415

380 /400 /415

380 /400 /415

Ingångsfaser (mm2)

6

6

10

Ingång PE (mm2)

6

6

10

Bypass-/utgångsfaser (mm2)

6

6

10

Bypass PE/utgång PE (mm2)

6

6

10

Neutral (mm2)

6

10

16

Rekommenderade kabeldimensioner för 200/208/220/480 V

FARA
risk för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
Alla kablar måste följa alla gällande nationella och/eller elektriska regler. Den maximala tillåtna kabeldimensionen är 4 AWG.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
OBS: Överströmsskydd ska tillhandahållas av andra.

Kabelstorlekarna i manualen är baserade på tabell 310.15 (B)(16) i National Electrical Code (NEC) med följande förutsättningar:

 • 90 °C (194 °F) ledare (75 °C (167 °F) avslutning)

 • En omgivningstemperatur på 30 °C (86 °F)

 • Användning av kopparledare

Om omgivningstemperaturen är högre än 30 °C (86 °F), ska större ledare väljas i enlighet med NEC:s korrigeringsfaktorer.

Utrustningsjordningsledare (EGC) är dimensionerade i enlighet med NEC, artikel 250.122 och tabell 250.122.

OBS: Rekommenderade kabeldimensioner och maximalt tillåten kabeldimension kan variera för tillbehören. Alla tillbehör har inte stöd för aluminiumkablar. Se installationshandboken som medföljer tillbehöret.
OBS: Neutralledaren ska ha lämpliga dimensioner för att kunna hantera 1,73 gånger fasströmmen i händelse av högt övertonsinnehåll från icke-linjära laster. Om inget eller mindre övertonsinnehåll är att förvänta kan neutralledaren dimensioneras därefter, men dess dimensioner ska inte understiga fasledarens.

Koppar

UPS-storlek 10 kW 20 kW
Spänning (V)

200/208/220

480
Ingångsfaser (AWG/kcmil)

8

8

Ingående EGC (AWG/kcmil)

8

10

Bypass-/utgångsfaser (AWG/kcmil)

8

10

Bypass-EGC/utgående EGC (AWG/kcmil)

8

10

Neutral (AWG/kcmil)

6

6

OBS: Kabelstorlekarna är baserade på brytare med 80 % av märkströmmen för UIB, UOB, MBB, SSIB.

Rekommenderat skydd/avsäkring

208 V-UPS

OBSERVERA
brandrisk
 • Anslut endast till en krets med nedanstående specifikationer.
 • Anslut till en krets med maximalt överströmsskydd på 63 A, i enlighet med National Electrical Code, ANSI/NFPA70 och Canadian Electrical Code, del I, C22.1.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till personskador eller skador på utrustningen.
OBS: Överströmsskydd ska tillhandahållas av andra och dess funktion ska stå utmarkerad.

UPS-storlek

10 kW
 

Ingång

Bypass

Brytartyp

HJF36100U31X

Ir (A)

50

40

tr vid 6 Ir

0,5

li (x In)

1,5

400 V-UPS

OBS: För lokala direktiv som kräver fyrpoliga kretsbrytare: Om neutralledaren förväntas bära hög ström på grund av en olinjär last måste brytaren märkas efter förväntad ström i neutralledaren.

UPS-storlek

10 kW 15 kW 20 kW
 

Ingång

Bypass

Ingång

Bypass

Ingång

Bypass

Brytartyp

NSX100H TM25D (LV429676)

NSX100H TM16D (LV429677)

NSX100H TM32D (LV429675)

NSX100H TM25D (LV429676)

NSX100H TM40D (LV429674)

NSX100H TM32D (LV429675)

In (A)

25

16

32

25

40

32

Ir (A)

20

16

32

23

40

32

Im (A)

300 (fast)

190 (fast)

400 (fast)

300 (fast)

500 (fast)

400 (fast)

480 V-UPS

OBSERVERA
brandrisk
 • Anslut endast till en krets med nedanstående specifikationer.
 • Anslut till en krets med maximalt överströmsskydd på 63 A, i enlighet med National Electrical Code, ANSI/NFPA70 och Canadian Electrical Code, del I, C22.1.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till personskador eller skador på utrustningen.
OBS: Överströmsskydd ska tillhandahållas av andra och dess funktion ska stå utmarkerad.

UPS-storlek

20 kW
 

Ingång

Bypass

Brytartyp

HJF36100U31X

Ir (A)

40

35

tr vid 6 Ir

0,5

li (x In)

1,5

Rekommenderad storlek för bultar och hylsor

OBS!
risk för utrustningsskador
Använd endast UL-godkända kompressionskabelskor.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.

Smala kabelskor med ett hål för jordledare för utrustningen/PE-kablar

Kabelstorlek Bultstorlek Typ av kabelhylsa Kontaktpressningsverktyg Form
10 AWG M6 x 16 mm LCA10-14-L CT-1570 Ej tillämpligt
8 AWG M6 x 16 mm LCA8-14-L CT-720 CD-720-1 Red P21
6 AWG M6 x 16 mm LCA6-14-L CT-720 CD-720-1 Blue P24
4 AWG M6 x 16 mm LCA4-14-L CT-720 CD-720-1 Gray P29

Smal isolerad hylsa för faskablar och N-kablar

Bultstorlek Typ av isolerad hylsa Kontaktpressningsverktyg
10 AWG FSD82-18-C CT-1002, CT-1003, CT-1123
8 AWG FSD83-18-C CT-1003, CT-1004, CT-1104, CT-1123
6 AWG FSD84-18-C CT-1003, CT-1004, CT-1104
4 AWG FSD85-18-L CT-1005

Momentspecifikationer

Bultstorlek Vridmoment
M4 1,7 Nm (0,17 kgf-m)
M5 2,2 Nm (0,22 kgf-m)
M6 5 Nm (0,51 kgf-m)
M8 17,5 Nm (1,78 kgf-m)
M10 30 Nm (3,04 kgf-m)
M12 50 Nm (5,09 kgf-m)

Miljö

  Drift Lagring
Temperatur

0 °C till 40 °C (32 °F till 104 °F)

-15 °C till 40 °C (5 °F till 104 °F) för system med batterier.

Relativ luftfuktighet

0–95 % icke-kondenserande

10–80 % icke-kondenserande

Höjd

Utformad för drift på 0–3 000 m (0–10 000 fot) höjd.
Kapacitetsbegränsning krävs från 1 000–3 000 m (3 300–10 000 fot):
Upp till 1 000 m (3 300 fot): 1 000
Upp till 1 500 m (5 000 fot): 0,975
Upp till 2 000 m (6 600 fot): 0,950
Upp till 2 500 m (8 300 fot): 0,925
Upp till 3 000 m (10 000 fot): 0,900

 
Hörbart ljud en meter (tre fot) från enheten

400 V 10–20 kW: 49 dB vid 70 % last, 55 dB vid 100 % last

480 V 20 kW och 208 V 10 kW: 49 dB vid 70 % last, 55 dB vid 100 % last

Skyddsklass

IP20

Färg

RAL 9003, glansnivå 85 %

Vikt och dimensioner på UPS:en

  Vikt i kg (pund) Höjd mm (tum) Bredd i mm (tum) Djup i mm (tum)

UPS med en batteristräng

245 (540)

1 485 (58,46)

333 (13,11)

847 (33,35)

OBS: En batterimodul väger cirka 32 kg (70,5 pund). En batteristräng består av fyra batterimoduler.

Utrymme

OBS: Utrymmesdimensionerna gäller endast för luftflöde och serviceåtkomst. Se lokala regelverk och föreskrifter för ytterligare krav i ditt lokalområde.
OBS: Det behövs minst 150 mm (5,91 tum) utrymme baktill.
QR code for this page

Var det här till hjälp?