990-91260D-032

ขั้นตอนการติดตั้ง

ระบบเดี่ยว

ระบบขนาน

ข้อควรระวัง
อันตรายจากการสะดุด
อย่าถอดโครงยึดสำหรับขนส่งออกจาก UPS จนกว่าถึงเวลาติดตั้ง UPS โดยยึดเข้ากับพื้น
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้บาดเจ็บหรืออุปกรณ์เสียหายได้
 1. ติดตั้งสมอต้านทานการไหวสะเทือน (เป็นทางเลือก)
 2. การเตรียมการติดตั้ง
 3. เชื่อมต่อสายไฟฟ้า
 4. เชื่อมต่อสายเคเบิลสัญญาณ
 5. เชื่อมต่อสายสัญญาณจากสวิตช์เกียร์และผลิตภัณฑ์เสริมของผู้ผลิตอื่น
 6. สำหรับระบบขนาน:
  1. ติดตั้งแม่กุญแจบนเบรกเกอร์การซ่อมบำรุงภายใน IMB ในตำแหน่งเปิดบน UPS ทุกตัวในระบบขนาน
  2. เชื่อมต่อสาย PBUS
 7. เชื่อมต่อสายเคเบิลสื่อสารภายนอก
 8. เพิ่มฉลากความปลอดภัยที่แปลแล้วไปยังผลิตภัณฑ์ของคุณ
 9. การติดตั้งขั้นสุดท้าย
สำหรับการเคลื่อนย้ายหรือเลิกใช้งาน UPS หลังจากการติดตั้งเสร็จสิ้น โปรดดู การเลิกใช้งานหรือย้าย UPS ไปยังตำแหน่งใหม่
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?