990-91260C-032

เชื่อมต่อสายเคเบิลสื่อสารภายนอก

 1. เชื่อมต่อสายเคเบิลสื่อสารภายนอกกับพอร์ตต่างๆ ในกล่องควบคุมของ UPS

  มุมมองด้านหน้าของกล่องควบคุม

  1. พอร์ต Universal I/O สำหรับการ์ดการจัดการเครือข่ายในตัว

  2. พอร์ต Modbus สำหรับการ์ดการจัดการเครือข่ายในตัว

  3. พอร์ตเครือข่ายสำหรับการ์ดการจัดการเครือข่ายในตัว ใช้สายเครือข่ายที่หุ้มฉนวน

  หมายเหตูู: ตรวจสอบว่าคุณกำลังเชื่อมต่อกับพอร์ตที่ถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งในการสื่อสารกับเครือข่าย
QR code for this page

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?