990-5992F-004

Specifikationer

Specifikationer for 400 V-systemer

Indgangsspecifikationer

  60 kVA 80 kVA 100 kVA
Spænding (V) 380 400 415 380 400 415 380 400 415
Tilslutninger L1, L2, L3, N, PE
Indgangsspændingsinterval (V) 342-477 ved fuld last*
Frekvensinterval (Hz) 40-70
Nominel indgangsstrøm (A) 96 91 88 128 122 117 160 152 146
Maksimal indgangsstrøm (A) 109 104 100 154 146 141 186 177 170
Begrænsning af indgangsstrøm (A) 155 206 258
Samlet harmonisk forvrængning (THDI) <3 % ved lineær last
Indgangseffektfaktor > 0,99
Maksimal kortslutningsklassificering Icc = 10 kA
Beskyttelse Sikring
Ramp-in 7 sekunder

Bypass-specifikationer

  60 kVA 80 kVA 100 kVA
Spænding (V) 380 400 415 380 400 415 380 400 415
Tilslutninger L1, L2, L3, N, PE
Overbelastningskapacitet 110 % i 60 minutter
130 % i 10 minutter
130-150 % i 1 minut
Minimal bypass-spænding (V) 266 280 291 266 280 291 266 280 291
Maksimal bypass-spænding (V) 475 480 477 475 480 477 475 480 477
Frekvens (Hz) 50 eller 60

Frekvensinterval (%)

±1, ±2, ±4, ±5, ±10. Standard er ±10 (brugervalg).
Nominel bypass-strøm (A) 91 87 83 122 115 111 152 144 139
Maksimal kortslutningsklassificering Icw = 10 kA

Udgangsspecifikationer

  60 kVA 80 kVA 100 kVA
Spænding (V) 380 400 415 380 400 415 380 400 415
Tilslutninger L1, L2, L3, N, PE
Overbelastningskapacitet * 110 % i 60 minutter
125 % i 10 minutter
150 % i 1 minut
Regulering for udgangsspænding ± 1 %
Dynamisk lastreaktion 20 millisekunder
Udgangseffektfaktor 1,0
Nominel udgangsstrøm (A) 91 87 83 122 115 111 152 144 139
Samlet harmonisk forvrængning (THDU) <2 % ved 100 % balanceret lineær last
<5 % ved 100 % ikke lineær last
Udgangsfrekvens (Hz) 50 eller 60
Slew rate (Hz/sek.) Programmerbar: 0,5 til 2,0. Standard er 0,5
Klassificering af udgangsydeevne (i henhold til IEC/EN62040-3) VFI-SS-111
Lasteffektfaktor 0,5 kapacitiv til 0,5 induktiv uden effektreduktion
Udgangskortslutningsstrøm 210 A/200 ms 330 A/200 ms 330 A/200 ms

Batterispecifikationer

  60 kVA 80 kVA 100 kVA
Ladeeffekt i % af udgangseffekt 1-20 % 1-30 % 1-24 %
Maksimal ladningseffekt (W) 12000 24000 24000
Nominel batterispænding (2x16-2x25 blokke*) (VDC) ± 192 til ± 300
Nominel flydespænding (2x16–2x25 blokke*) (VDC) ± 215,5 til ± 337,5
Spænding ved endt afladning (2x16-2x25 blokke) (VDC) ± 153,6 til ± 240
Batteristrøm ved fuld last og nominel batterispænding (2x18-2x25 blokke) (A) 147-105 196-140 245-175
Batteristrøm ved fuld last og minimal batterispænding (2x18-2x25 blokke) (A) 185-132 246-176 308-221
Temperaturkompensation (pr. celle) * Programmerbar fra 0-7 mV. Standard er 0 mV
Ripple-strøm < 5 % C10

Anbefalet indgangsbeskyttelse

BEMÆRK: Ved lokale direktiver, som kræver 4-polede afbrydere: Hvis nullederen forventes at bære en høj strøm, skal afbryderen være klassificeret i henhold til den forventede neutrale strøm pga. linje-neutral, ikke-lineær last.
  60 kW 80 kW 100 kW
  Indgang Bypass Indgang Bypass Indgang Bypass
Afbrydertype NSX160F 36 kA AC 3P3D 125A TMD C16F3TM125 NSX100F 36 kA AC 3P3D 100A TMD C10F3TM100 NSX160F 36 kA AC 3P3D 160A TMD C16F3TM160 NSX160F 36 kA AC 3P3D 160A TMD C16F3TM160 NSX250F 36 kA AC 3P3D 200A TMD C25F3TM200 NSX160F 36 kA AC 3P3D 160A TMD C16F3TM160
In-indstilling 125 100 160 160 200 160
Ir-indstilling 125 100 160 144 200 160
Im-indstilling 1250 (fast) 800 (fast) 1250 (fast) 1250 (fast) 1000 1250 (fast)

60KVA Selektivitet af nedstrømsafbryder: Efter 8,7 ms udløses afbryderen efter kortslutning, output uden afbrydelse. (Specifikationer for afbryder: iC65H-C-16A)

Anbefalede kabelstørrelser

FARE
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Al ledningsinstallation skal overholde gældende regler for elinstallationer. Den maksimalt tilladte kabelstørrelse er 70 mm².
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.

I denne manual er kabelstørrelser baseret på tabel B.52.5 i IEC 60364-5-52 med følgende angivelser:

  • 90 °C strømledere

  • Omgivelsestemperatur på 30 °C

  • Brug af kobberstrømledere

  • Installationsmetode C

PE-størrelse er baseret på tabel 54.2 i IEC 60364-5-54.

Hvis omgivelsestemperaturen er over 30 °C, skal der anvendes større strømledere i overensstemmelse med IEC's korrektionsfaktorer.

BEMÆRK: Nullederen er dimensioneret til 1,73 gange fasestrøm i tilfælde af højt harmonisk indhold fra ikke-lineær last. Hvis der kun forventes mindre eller ingen harmonisk strøm, kan nullederen dimensioneres efter forholdene, men den må ikke være mindre end fasestrømlederen.

60 kVA

  Kabelstørrelse pr. fase (mm2) Neutral kabelstørrelse (mm2) PE-kabelstørrelse (mm2)
Indgang 35 2 x 25 16
Bypass 25 16
Udgang 25 2 x 25 16
Batteri 50 50 25

80 kVA

  Kabelstørrelse pr. fase (mm2) Neutral kabelstørrelse (mm2) PE-kabelstørrelse (mm2)
Indgang 50 2 x 50 25
Bypass 50 25
Udgang 50 2 x 50 25
Batteri 2 x 50 2 x 50 50

100 kVA

  Kabelstørrelse pr. fase (mm2) Neutral kabelstørrelse (mm2) PE-kabelstørrelse (mm2)
Indgang 70 2 x 70 35
Bypass 70 35
Udgang 70 2 x 70 35
Batteri 2 x 70 2 x 70 70

Varmeafledning

  60 kVA 80 kVA 100 kVA
  W BTU/time W BTU/time W BTU/time
Normal tilstand 3084 10523 4296 14659 5500 18767
Batteritilstand 2958 10093 4352 14850 5520 18835
ECO-tilstand 540 1843 696 2375 1020 3480

Specifikationer for 208 V-systemer

Indgangsspecifikationer

  50 kVA
Spænding (V) 200 208 220
Tilslutninger L1, L2, L3, N, PE
Indgangsspændingsinterval (V) 180–272 ved fuld last*
Frekvensinterval (Hz) 40-70
Nominel indgangsstrøm (A) 159 152 143
Maksimal indgangsstrøm (A) 170 163 154
Begrænsning af indgangsstrøm (A) 254
Samlet harmonisk forvrængning (THDI) <3 % ved lineær last
Indgangseffektfaktor > 0,99
Maksimal kortslutningsklassificering Icc = 10 kA
Beskyttelse Sikring
Ramp-in 12 sekunder

Bypass-specifikationer

  50 kVA
Spænding (V) 200 208 220
Tilslutninger L1, L2, L3, N, PE
Overbelastningskapacitet 110 % i 60 minutter
130 % i 10 minutter
130-150 % i 1 minut
Minimal bypass-spænding (V) 140 146 154
Maksimal bypass-spænding (V) 250 260 275
Frekvens (Hz) 50 eller 60

Frekvensinterval (%)

±1, ±2, ±4, ±5, ±10. Standard er ±10 (brugervalg).
Nominel bypass-strøm (A) 147 141 133
Maksimal kortslutningsklassificering Icw = 10 kA

Udgangsspecifikationer

  50 kVA
Spænding (V) 200 208 220
Tilslutninger L1, L2, L3, N, PE
Overbelastningskapacitet * 110 % i 60 minutter
125 % i 10 minutter
150 % i 1 minut
Regulering for udgangsspænding ± 1 %
Dynamisk lastreaktion 20 millisekunder
Udgangseffektfaktor 1,0
Nominel udgangsstrøm (A) 144 139 131
Samlet harmonisk forvrængning (THDU) <3 % ved 100 % lineær last
<5 % ved 100 % ikke-lineær last
Udgangsfrekvens (Hz) 50 eller 60
Slew rate (Hz/sek.) Programmerbar: 0,5 til 2,0. Standard er 0,5
Klassificering af udgangsydeevne (i henhold til IEC/EN62040-3) VFI-SS-111
Lasteffektfaktor 0,5 kapacitiv til 0,5 induktiv uden effektreduktion
Udgangskortslutningsstrøm 330 A/200 ms

Batterispecifikationer

  50 kVA
Ladeeffekt i % af udgangseffekt 1-38,4 %
Maksimal ladningseffekt (W) 19200
Nominel batterispænding (2x16 – 2x20 blokke) (VDC) ± 192 til ± 240
Nominel flydespænding (2x16 – 2x20 blokke) (VDC) ± 215,5 til ± 270
Spænding ved afslutning af afladning (2x16 – 2x20 blokke) (VDC) ± 153,6 til ± 192
Batteristrøm ved fuld last og nominel batterispænding (2x16 – 2x20 blokke) (A) 140-112
Batteristrøm ved fuld last og minimum batterispænding (2x16 – 2x20 blokke) (A) 175-140
Temperaturkompensation (pr. celle) * Programmerbar fra 0-7 mV. Standard er 0 mV
Ripple-strøm < 5 % C10

Anbefalet indgangsbeskyttelse

BEMÆRK: Ved lokale direktiver, som kræver 4-polede afbrydere: Hvis nullederen forventes at bære en høj strøm, skal afbryderen være klassificeret i henhold til den forventede neutrale strøm pga. linje-neutral, ikke-lineær last.
  50 kW
  Indgang Bypass
Afbrydertype NSX250F 36 kA AC 3P3D 200A TMD C25F3TM200 NSX160F 36 kA AC 3P3D 160A TMD C16F3TM160
In-indstilling 200 160
Ir-indstilling 200 160
Im-indstilling 1000 1250 (fast)

Anbefalede kabelstørrelser

FARE
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Al ledningsinstallation skal overholde gældende regler for elinstallationer. Den maksimalt tilladte kabelstørrelse er 70 mm².
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.

I denne manual er kabelstørrelser baseret på tabel B.52.5 i IEC 60364-5-52 med følgende angivelser:

  • 90 °C strømledere

  • Omgivelsestemperatur på 30 °C

  • Brug af kobberstrømledere

  • Installationsmetode C

PE-størrelse er baseret på tabel 54.2 i IEC 60364-5-54.

Hvis omgivelsestemperaturen er over 30 °C, skal der anvendes større strømledere i overensstemmelse med IEC's korrektionsfaktorer.

BEMÆRK: Nullederen er dimensioneret til 1,73 gange fasestrøm i tilfælde af højt harmonisk indhold fra ikke-lineær last. Hvis der kun forventes mindre eller ingen harmonisk strøm, kan nullederen dimensioneres efter forholdene, men den må ikke være mindre end fasestrømlederen.

50 kVA

  Kabelstørrelse pr. fase (mm2) Neutral kabelstørrelse (mm2) PE-kabelstørrelse (mm2)
Indgang 70 2 x 70 35
Bypass 70 35
Udgang 70 2 x 70 35
Batteri 70 70 35

Varmeafledning

50 kVA

  W BTU/time
Normal tilstand 4648 15859
Batteritilstand 3528 12038
ECO-tilstand 890 3037

Anbefalede bolte og kabelsko

Kabelstørrelse (mm²) Boltstørrelse Kabelskotype
16 M8 KST TLK16-8
25 M8 KST TLK25-8
35 M8 KST TLK35-8
50 M8 KST TLK50-8
70 M8 KST TL70-8
BEMÆRK: Hvis den anbefalede kabelskotype ikke er tilgængelig, skal du bruge en lokal M8 kabelskotype som erstatning.

Specifikationer for drejningsmoment

Boltstørrelse Drejningsmoment
M8 17,5 Nm

Krav til batteriløsninger fra tredjeparter

Det anbefales at anvende batteriafbryderbokse fra Schneider Electric til batteritilslutningen. Kontakt Schneider Electric for at få flere oplysninger.

Krav til batteriafbrydere fra tredjeparter

FARE
Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Alle udvalgte batteriafbrydere skal være udstyret med øjeblikkelig udløserfunktionalitet med en underspændingsudløserspole eller en shuntudløserspole.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
BEMÆRK: Der er flere faktorer at overveje, når du vælger en batteriafbryder, end kravene nedenfor. Kontakt Schneider Electric for at få flere oplysninger.

Designkrav til batteriafbryder

Batteriafbryders klassificerede DC spænding > normal batterispænding Den normale spænding for batterikonfigurationen er defineret som den højeste nominelle batterispænding. Det kan svare til flydespænding, som kan defineres som antal batteriblokke x antal celler x cellens flydespænding.
Batteriafbryders klassificerede DC strøm > klassificeret afladningsbatteristrøm Denne strøm styres af UPS'en og skal omfatte den maksimale afladningsstrøm. Det vil typisk være strømmen ved afslutning af afladningen (den minimale DC spænding ved drift eller i overbelastningstilstand eller en kombination).
DC landinger Der kræves tre DC landinger (+, -, N) for DC kabler.
Meldekontakter til overvågning En meldekontakt skal installeres i hver batteriafbryder og sluttes til UPS'en. UPS'en kan overvåge én batteriafbryder
Afbrydningsevne ved kortslutning Afbrydningsevnen ved kortslutning skal være højere end DC strømmen ved kortslutning for (den største) batterikonfiguration.
Minimum udløserstrøm Den mindste kortslutningsstrøm til udløsning af batteriafbryderen skal svare til (den mindste) batterikonfiguration, så afbryderudløseren aktiveres i tilfælde af kortslutning, indtil slutningen af afbryderens produktlevetid.

Vejledning om batterikabler

BEMÆRK: Anvend kun tredjepartsbatterier med høj ydeevne til UPS-systemer.
BEMÆRK: Når batteribanken ikke er placeret samme sted som UPS'en, er det vigtigt at organisere kablerne for at reducere spændingsfald og induktans. Afstanden mellem batteribanken og UPS'en må ikke overstige 200 m. Kontakt Schneider Electric ved installationer med større afstand.
BEMÆRK: Det anbefales på det kraftigste at følge nedenstående vejledning og at bruge jordede metalkabelbakker og -holdere for at undgå elektromagnetisk stråling.
Kabellængde
< 30 m Anbefales ikke Accepteres Anbefales Anbefales
31–75 m Anbefales ikke Anbefales ikke Accepteres Anbefales
76–150 m Anbefales ikke Anbefales ikke Accepteres Anbefales
151–200 m Anbefales ikke Anbefales ikke Anbefales ikke Anbefales

Afstand

BEMÆRK: Afstandsmålene angives udelukkende af hensyn til luftgennemstrømning og tilgængelighed ved servicearbejde. Undersøg, om der er flere sikkerheds- og standardkrav, som gælder i lokalområdet.

Valgmulighed A

BEMÆRK: Hvis UPS'en er installeret uden tilgang fra siden, skal længden af kablerne brugt til tilslutningen af UPS'en være tilstrækkelig til, at man kan rulle UPS'en frem for at kunne komme til.

Valgmulighed B

Miljøteknisk

  Drift Opbevaring
Temperatur 0 °C til 40 °C
Anbefalet optimal temperatur for batterier: 20 °C til 25 °C
-15 °C til 40 °C ved systemer med batterier
-25 °C til 55 °C ved systemer uden batterier
Relativ luftfugtighed 0-95 %, ikke-kondenserende
Højde
I overensstemmelse med IEC 62040–3
Lastreduktionsfaktor:
0-1500 m: 1,000
1500-2000 m: 0,975
< 15000 m over havets overflade (eller i omgivelser med tilsvarende atmosfærisk tryk)
Hørbar støj <65 dBA ved fuld last og en omgivelsestemperatur på 30 °C*  
Beskyttelsesklasse IP20 (støvfilter som standard)
Farve RAL 9003

Vægt og mål for UPS

UPS Vægt i kg Højde i mm Bredde i mm Dybde i mm
60 kVA 400 V 109 915 360 850
80 kVA 400 V 140 915 360 850
100 kVA 400 V/50 kVA 208 V 145 915 360 850

Forsendelsesvægt og -mål for UPS

UPS Vægt i kg Højde i mm Bredde i mm Dybde i mm
60 kVA 400 V 133 1140 475 965
80 kVA 400 V 164 1140 475 965
100 kVA 400 V/50 kVA 208 V 169 1140 475 965

Overholdelse af regler og standarder

Sikkerhed

IEC 62040-1:2017, Udgave 2.0, Uninterruptible power systems (UPS) – Del 1: Sikkerhedskrav

IEC 62040-1: 2008-6, 1. udgave af Uninterruptible Power Systems (UPS) – Del 1: Generelle og sikkerhedsmæssige krav for UPS

IEC 62040-1:2013-01, 1. udgave, 1. tilføjelse

EMC/EMI/RFI

IEC 62040-2:2016, Udgave 3.0, Uninterruptible power systems (UPS) – Del 2: Krav for elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

IEC 62040-2:2005-10, 2. udgave af Uninterruptible Power Systems (UPS) – Del 2: Krav for elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

Ydeevne

IEC 62040-3: 2011-03, 2. udgave af Uninterruptible Power Systems (UPS) – 3. del: Metode ved specificering af krav for ydeevne og test

Mærker

CE, RCM, EAC, WEEE, UKCA

Transport

ISTA 2B

Forureningsgrad

2

Overspændingskategori

III

Jordingssystem

TN, TT eller IT

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?