DOCA0331CZ-01

Navigace v diagramu elektrického zapojení

Pro navigaci v diagramu elektrického zapojení:

  • Naveďte kurzor na libovolné neaktivní místo v diagramu (např. prázdný prostor), stiskněte a držte levé tlačítko myši a následně se pohybujte diagramem v libovolném směru.

  • Použijte zmenšenou mapu diagramu v pravém dolním rohu pro určení místa, v němž se právě v rámci elektrického zapojení nacházíte.

  • Pohybujte modře zvýrazněným obdélníkem v zmenšenině mapy diagramu pro rychlý přesun v elektrickém zapojení rozvaděče.

Pro přiblížení nebo oddálení diagramu s elektrickým zapojením:

  • Použijte kolečko myši nebo pohyb dvěma prsty při spuštěné aplikaci na zařízení s dotykovým displejem.

  • Použijte ikony lupy v horní části obrazovky s digramem.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bylo to užitečné?