DOCA0331CZ-02

Rozvaděče

Seznam rozvaděčů (Zobrazení seznamu) je určen k tvorbě rozvaděče (rozvaděčů) v projektu, grafické zobrazení slouží k definici struktury rozvaděčů (vazba mezi existujícím hlavním a podružnými rozvaděči v instalaci).
 • Povinná data pro každý rozvaděč:

  • Název rozvaděče.

  • Pozice rozvaděče v instalaci: hlavní nebo podružný.

  • Počet fází přívodu rozvaděče.

 • Volitelná data rozvaděče:

  • Hodnota zkratového proudu na přívodu rozvaděče.

  • Jmenovitý proud přívodu rozvaděče.

Stiskněte tlačítko Vytvořit na stránce s tvorbou nového rozvaděče, čímž se otevře stránka Diagram.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bylo to užitečné?