DOCA0331CZ-01

Tvorba diagramu

Pro vytvoření diagramu s elektrickými přístroji v rozvaděči je nutné vybrat funkční blok ze seznamu a přesunout jej do pracovní plochy. Je-li funkční blok uchopen, v pracovní ploše se zobrazí symbol +, na který lze blok umístit.

Pro jednodušší identifikaci prvků v diagramu a jednopólovém schématu je doporučeno každý vložený blok pojmenovat. Maximální délka názvu je 35 znaků.

Číslování prvků a označení bloků je automaticky zobrazováno v jednopólovém schématu.

Tlačítko napravo od upravitelného označení funkčního bloku umožňuje sbalit nebo rozbalit navazují bloky v úrovni pod zvoleným funkčním blokem.

Je možné změnit organizaci diagramu následujícími způsoby:

 • Přetažením bloku:

  • Umístěním uchopeného bloku na zobrazenou ikonu + v pracovní ploše s diagramem

  • Umístěním bloku do pracovní plochy seznamu produktů a následného nalezení nového místa pro tento blok v diagramu. Možnosti umístění závisí na typu funkčního bloku a na struktuře již vložených bloků v přívodu a vývodu

 • Stisknutím ikony v pravém horním rohu funkčního bloku, která obsahuje následující možnosti:

  • Odstranění bloku

  • Duplikování bloku (lze vložit i více kopií)

  • Odeslání bloku na pracovní plochu se seznamem produktů

Uvedené akce nelze realizovat pro funkční blok přívodu.

Veškeré bloky umístěné pod aktuálně editovaným blokem jsou přesunuty, duplikovány nebo odstraněny společně s aktuálně editovaným blokem.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bylo to užitečné?