DOCA0331CZ-01

Standardní zobrazení

Navigace v rámci standardního zobrazení jednopólového schématu je podobná jako v diagramu elektrického zapojení.

Schéma poskytuje 3 režimy číslování značek:

  • Inkrementální

  • Značení podstromu

  • Personalizace

V režimu automatického inkrementálního značení a automatického značení podstromu jsou funkční značky automaticky generovány na základě následujícího klíče

  • Jistící přístroje (s označením Q)

  • Odpínače (s označením I)

  • Další zařízení (s označením X)

Automatické inkrementální značení:

Funkční značka je určena písmenem udávajícím funkci použitého přístroje (viz výše) a pořadovým číslem přístroje v diagramu (číslováno zleva doprava a odshora dolů).

Automatické značení podstromu:

Automaticky generovaná funkční značka se skládá z písmena (viz výše) a řady čísel závislé na umístění přístroje v hierarchii vůči přívodu rozvaděče.

Personalizace:

Při přepnutí do režimu personalizace se pro každý přístroj vytvoří prázdná značka s prostorem pro textový řetězec o maximální délce 10 znaků. Tento režim tak poskytuje prostor pro doplnění vlastní legendy.

V jediném jednopólovém schématu nelze používat různé režimy značení vložených prvků. Při změně režimu číslování značek přístrojů dojde k odstranění značení vloženého v rámci původního režimu číslování a k automatickému nahrazení nově zvoleným číslováním.

Tlačítko s ikonou zámku v pravé horní části obrazovky umožňuje zamčení číslování přístrojů. Poté lze upravovat jednopólové schéma aniž by došlo ke změně označení existujících přístrojů. Číslování nových přístrojů naváže na pořadové označení posledního vloženého zařízení před uzamčením, nehledě na umístění přístroje nového.

Po odemčení značení dojde k opětovnému přečíslování přístrojů na základě výše zmíněného principu.

Funkce pro uzamykání/odemykání značení je k dispozici pouze v režimu automatického inkrementálního značení.

Poznámky ke schématu lze vkládat do vyhrazeného prostoru v levé části obrazovky.

Pro každý vývod schématu lze doplnit sadu charakteristik do pole pod jednopólovým schématem, do kterého lze doplnit příslušný text.

POZNÁMKA: Z této stránky již nelze provádět žádné změny v elektrickém zapojení rozvaděče.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bylo to užitečné?