DOCA0331CZ-01

Náhled tisku

Náhled tisku umožňuje zobrazit jednopólové schéma tak, jak bude rozděleno v rámci stránek generovaného souboru ve formátu PDF. Počet tištěných stránek odpovídá množství umístěných vývodů s přístroji v daném rozvaděči a požadované čitelnosti symbolů (dle přiblížení). Funkce přiblížení (tlačítka +/-) v náhledu tisku tak přímo ovlivňuje počet stránek exportovaného dokumentu s jednopólovým schématem.

Jednopólové schéma může být vygenerováno ve formátu .pdf stisknutím tlačítka Export jednopólové schéma jako PDF, uvedená funkce je dostupná i ze stránky Dokumenty.

Vygenerovaný dokument pdf má stránku s hlavičkou obsahující:

  • Logo a údaje realizační společnosti (pokud jsou v rámci uživatelského účtu nahrány)

  • Informace o projektu a povinná i volitelná data v tabulce

  • Vyhrazený prostor pro správu verze a souvisejících modifikací

Každá ze stránek schématu obsahuje, kromě samotných prvků schématu, zápatí s logem společnosti, v níž uživatel působí, názvem projektu a datem vytvoření projektu.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bylo to užitečné?