DOCA0331CZ-01

Výběr produktu ve funkčním bloku

Pro výběr adekvátního produktu pro funkční blok, stiskněte tlačítko Konfigurovat nyní umístěné na bloku, kterému chcete elektrický prvek přiřadit. Otevře se nové okno v aplikaci, které obsahuje tři záložky, které lze pro definování produktu využít:

 • Vyberte produkt s pomocí jednoho z navržených katalogů v následujících krocích:

  • Vyberte kategorii produktů.

  • Vyberte řadu.

  • Zvolte požadované charakteristiky přístroje, červená ikona v pravém rohu voliče zezelená v případě, že jsou veškeré požadované charakteristiky relevantní pro volbu přístroje zadány.

  • Získáte tak referenci nebo seznam referencí odpovídající Vaší volbě, k těmto referencím jsou k dispozici i technické listy.

  • Potvrďte výběr produktové reference pro příslušný funkční blok.

 • Vyberte produkt přímo zadáním reference:

  • Zadejte číslo reference požadovaného produktu, tento postup nelze uplatnit pro volbu pomocných kontaktů a příslušenství.

  • Vyberte produkt ze zobrazeného seznamu.

   Pokud nalezená reference neodpovídá kategorii funkčního bloku, aplikace eDesign Vám navrhne správný funkční blok náležící zadané referenci.

 • Vyberte jeden z oblíbených produktů odpovídající zvolenému funkčnímu bloku (Více informací Tvorba oblíbených produktů a skupiny oblíbených produktů).

  • Zvolte oblíbený produkt ze seznamu.

Vybraný produkt lze také změnit tak, že klikneme na ikonu v pravém horním roku funkčního bloku:

 • Znovu konfigurovat umožní změnit parametry produktu ve shodné produktové řadě, jako je stávající zvolený produkt.

 • Odstranit produkt umožní odebrání produktu a volbu nové produktové řady.

Produkty s přiřazeným senzorem PowerTag se zobrazují s vyhrazenou ikonou bezdrátové komunikace.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bylo to užitečné?