DOCA0331CZ-01

Struktura zapojení elektrických přístrojů a princip použití

Funkční blok přívodu je výchozí součástí diagramu a je tedy již do diagramu vložen.

Funkční blok přívodu nelze z diagramu zapojení elektrických přístrojů odstranit, lze jej ale nahradit blokem s přepínáním zdroje.

Struktura zapojení elektrických přístrojů v diagramu je tvořena přidáváním funkčních bloků ze seznamu. Seznam s funkčními bloky naleznete v levé sekci obrazovky, přičemž seznam lze schovat. Seznam obsahuje následující bloky:

 • Chráničové relé

 • Napájení skupiny

 • Svodič přepětí

 • Vývod

 • Řízení spotřeby

 • Měření

 • Odpínač

 • Různé

 • Signalizace

 • Přepínač zdroje

 • Jištění generátoru

Před tím, než uživatel přejde k dalšímu kroku aplikace, měl by vybrat pro každý funkční blok elektrického diagramu produktovou řadu nebo přímo konkrétní produkt z nabídky Schneider Electric

Jakákoliv změna elektrického diagramu a zvolených produktů pro zařazené funkční bloky upravovaného rozvaděče může být realizována ze stránky Diagram.

Změny v elektrické struktuře rozvaděče nelze provádět z žádné další stránky aplikace.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bylo to užitečné?