990-91379C-004

Konfigurer batteriløsningen

FARE
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Batteriindstillinger må kun udføres af kvalificeret personale, der har kendskab til batterier, batterikonfiguration og de nødvendige forholdsregler.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
 1. Tryk på Konfiguration > Batteri .
 2. Batteriløsningstypen vil blive vist som:
  • Standard, hvis du har en standardbatteriløsning fra Schneider Electric; Den kommercielle reference til din specifikke batterikonfiguration vises.
  • Brugerdefineret, hvis du har en tilpasset batteriløsning.
 3. Tryk på Generel indstilling, og konfigurer følgende parametre:
  BEMÆRK: På hver side skal du trykke på OK for at gemme indstillingerne og trykke på pilesymbolet for at gå til næste side.
  Antal batteriskabe, der er tilsluttet batteriafbryderen Viser antal batteriskabe, der er tilsluttet batteriafbryderen. Kan kun konfigureres af Schneider Electric Service.
  Advarsel kort batteritid (sek) Angiv grænsen for resterende batteridriftstid i sekunder, som skal aktivere en advarsel om lav batteridrift.
  Ladekapacitet (%) Angiv den maksimale ladekapacitet i procent af UPS'ens nominelle mærkeeffekt.
  Temperaturovervågning Viser, om temperaturovervågning er aktiveret. Kan kun konfigureres af Schneider Electric Service.
  Temperatursensor #1/Temperatursensor #2 Viser tilstedeværelse af temperatursensorer. Kan kun konfigureres af Schneider Electric Service.
  Minimumsgrænse (°C) Indstil den mindste acceptable batteritemperatur i celsius eller fahrenheit. Temperaturer under denne grænse vil udløse en alarm.
  Maksimumsgrænse (°C) Indstil den maksimale acceptable batteritemperatur i celsius eller fahrenheit. Temperaturer over denne grænse vil udløse en alarm.
  Autoboost-ladetilstand Viser Autoboost-ladetilstand. Denne funktion overfører automatisk laderen til boost-ladning, efter at systemet har været i batteridrift. Kan kun konfigureres af Schneider Electric Service.
  Cyklisk ladetilstand Viser cyklisk ladetilstand.

  Ved cyklisk ladning skifter systemet mellem perioder med normalladning og hvile. Denne funktion vil løbende opretholde batteriladestatus uden at stresse batterierne ved at foretage en permanent normal opladning.

  Kan kun konfigureres af Schneider Electric Service.
  Testinterval hver Angiv, hvor ofte UPS'en skal køre en batteritest.
  Ugedag for test Angiv, hvilken dag på ugen batteritesten skal køres.
  Starttid for test (tt:mm) Angiv, hvilken tid på dagen batteritesten skal køres.
  Manuel batteriselvtesttilstand Angiv, hvilken batteritesttype der skal køres: Efter kapacitet eller Efter spænding/tid.
  Tidsbegrænsning (minutter)/Spændingsgrænse (V) Hvis du valgte batteritesttype Efter spænding/tid, skal du indstille tidsbegrænsningen eller indstille spændingsgrænsen.
 4. Kun for brugerdefineret batteriløsning: Tryk på Specifik indstilling for at se følgende indstillinger:
  BEMÆRK: Disse indstillinger kan kun konfigureres af Schneider Electric Service.
  Batteritype Viser den konfigurerede batteritype.
  Batterimidtpunkt tilsluttet Viser, om batteriets midtpunkt er tilsluttet.
  Deaktiver temperaturovervågn. Viser, om temperaturovervågning er deaktiveret.
  Tillad boost-ladning Viser, om Boost-ladning er tilladt.

  Boost-ladning gør det muligt at foretage en hurtig opladning for hurtigt at genoprette et afladet batteri.

  Tillad dybdeafladning af batt. Viser, om dybdeafladning af batteri er tilladt. Funktionen til dybdeafladning gør det muligt at aflade batterierne til et endnu lavere spændingsniveau end den normalt anbefalede værdi ved batteridrift. Bemærk, at dette kan beskadige batterierne.
  Aktivér automatisk frakobling af batteri Viser, om automatisk frakobling af batteri er aktiveret. Når UPS-udgangen er slået fra, og der ikke er mulighed for at oplade batterierne, vil denne funktion udløse batteriafbryderne for at undgå dybdeafladning af batterierne efter en periode på:
  • To uger.

  • 10 minutter med batterispændingen under lavt batteriniveau.

  Batterikapacitet pr. blok (Ah) Viser batterikapaciteten pr. batteriblok i amperetimer for batteribanken, der er tilsluttet hver batteriafbryder.
  Antal parallelle batteristrenge Viser antal batteristrenge forbundet parallelt for batteribanken, der er tilsluttet hver batteriafbryder.
  Antal batterier pr. streng Viser antal batterier pr. batteristreng.
  Antal battericeller pr. blok Viser antal battericeller pr. batteriblok.
  DC spænding pr. battericelle (V) Viser normalspændingen.

  Normalladning er den grundlæggende ladefunktion tilgængelig på alle typer batterier og påbegyndes automatisk af laderen.

  Viser boost-spændingen.

  Boost-ladning gør det muligt at foretage en hurtig opladning for hurtigt at genoprette et afladet batteri.

  Viser udligningsspændingen.

  Udligningsladning anvendes ved udligning af åbne cellebatterier med ulige ladning. Dette er den tilgængelige lademetode, som benytter det højest mulige ladespændingsniveau. Når udligningsladningen udføres, fordampes vandet fra de åbne cellebatterier, som skal udskiftes, når ladningen er afsluttet.

  Varighed af ladning (sek.) Viser varigheden i sekunder af ladningen for Boost-ladning og Udligningsladning.
  Nominel battericellespænding (V) Viser det nominelle spændingsniveau pr. battericelle.
  DC-nedlukningsspænding pr. battericelle (V) Viser spændingsniveauet pr. battericelle til når batteriet skal lukkes ned.
  Nominel temperatur (°C)/Nominel temperatur (°F) Viser den nominelle temperatur.
  Ladestrømsniveau Viser det nuværende ladestrømsniveau.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?