990-91379C-031

Konfigurera batterilösningen

FARA
risk för elektrisk stöt, explosion eller ljusbåge
Batteriinställningar får endast göras av kvalificerad personal med kunskaper om batterier, batterikonfiguration och nödvändiga försiktighetsåtgärder.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
 1. Tryck på Konfiguration > Batteri .
 2. Batterilösningstypen visas som:
  • Standard om du har en standardbatterilösning från Schneider Electric. Den kommersiella typbetackningen för den specifika batterikonfigurationen visas.
  • Anpassa om du har en anpassad batterilösning.
 3. Tryck på Allmänna inställningar och ställ in följande parametrar:
  OBS: Tryck OK på varje sida för att spara dina inställningar och tryck på pilsymbolen för att gå till nästa sida.
  Antal batteriskåp anslutna till batteribrytaren Visar antal batteriskåp anslutna till batteribrytaren. Endast konfigurerbar av Schneider Electric Service.
  Varning låg drifttid (sek) Ställ in tröskelvärde för återstående körtid i sekunder som aktiverar varning för låg körtid.
  Laddningskapacitet (%) Ställ in maximal laddningskapacitet i procent av UPS-enhetens nominella uteffekt.
  Temperaturövervakning Visar om temperaturövervakning är aktiverad. Endast konfigurerbar av Schneider Electric Service.
  Temperaturgivare #1/Temperaturgivare #2 Visar närvaron av temperaturgivare. Endast konfigurerbar av Schneider Electric Service.
  Minsta tröskelvärde (°C) Ställ in lägsta tillåtna batteritemperatur i Celsius eller Fahrenheit. Temperaturer under detta tröskelvärde aktiverar ett larm.
  Högsta tröskelvärde (°C) Ställ in högsta tillåtna batteritemperatur i Celsius eller Fahrenheit. Temperaturer över detta tröskelvärde aktiverar ett larm.
  Autoladdningsläge för laddare Visar autoladdningsläge för laddare. Denna funktion sätter automatiskt laddaren i autoladdningsläge när systemet har varit i batteridrift. Endast konfigurerbar av Schneider Electric Service.
  Cykliskt laddningsläge Visar cykliskt laddningsläge.

  Under en cyklisk laddning växlar systemet mellan perioder av underhållsladdning och vila. Funktionen upprätthåller batteriets laddningsstatus kontinuerligt utan att slita på batterierna genom att utföra en permanent underhållsladdning.

  Endast konfigurerbar av Schneider Electric Service.
  Testintervall Ställ in hur ofta UPS-enheten ska köra ett batteritest.
  Testdag Ställ in vilken veckodag batteritestet ska köras.
  Tid (tt:mm) Ställ in vilken tid på dagen batteritestet ska köras.
  Manuellt självtestläge för batteri Ställ in vilket batteritest som ska köras: Efter kapacitet eller Efter spänning/tid.
  Tidsgräns (minuter)/Spänningsgräns (V) Om du väljer batteritest Efter spänning/tid ska du ställa in tidsgränsen eller spänningsgränsen.
 4. Endast för anpassad batterilösning: Tryck på Spec inställningar för att visa följande inställningar:
  OBS: Dessa inställningar är endast konfigurerbara av Schneider Electric Service.
  Batterityp Visar den konfigurerade batteritypen.
  Batterimittpunkt anslutet Visar om en batterimittpunkt är ansluten.
  Inaktivera temp.övervak. Visar om temperaturövervakning är inaktiverad.
  Tillåt tilläggsladdn Visar om tilläggsladdning är tillåten.

  Tilläggsladdning gör det möjligt att utföra en snabbladdning för att snabbt återställa ett urladdat batteri.

  Tillåt djupurladdn av batteri Visar om djupurladdning av batteri är tillåten. Funktionen djupurladdning gör det möjligt att ladda ur batterierna till en ännu lägre spänningsnivå än det normalt rekommenderade värdet när batteriet är i drift. Observera att detta kan skada batterierna.
  Aktivera automatisk bortkoppling av batteri Visar om batteriets automatiska bortkoppling är aktiverad. När UPS-utgången är avstängd och igen möjlighet att ladda batterierna är tillgänglig, utlöser funktionen batteribrytarna för att undvika att batteriet djupurladdas efter en period på:
  • Två veckor.

  • 10 minuter med battericellspänningen under nivån för avstängning vid låg batterinivå.

  Batterikapacitet per block (Ah) Visar batterikapacitet per batteriblock i amperetimmar för batteribanken som är ansluten till varje batteribrytare.
  Antal parallella batteristrängar Visar antalet batteristrängar som är anslutna parallellt för batteribanken som är ansluten till varje batteribrytare.
  Antal batterier per sträng Visar antal batterier per batteristräng.
  Antal battericeller per block Visar antal battericeller per batteriblock.
  Likströmsspänning per battericell (V) Visar hållspänningen.

  Underhållsladdning är den grundläggande laddningsfunktion som är tillgänglig på alla typer av batterier och initieras automatiskt av laddaren.

  Visar snabbladdningsspänningen.

  Tilläggsladdning gör det möjligt att utföra en snabbladdning för att snabbt återställa ett urladdat batteri.

  Visar utjämningsspänningen.

  Utjämningsladdning används vid utjämning av snedbelastade öppencelliga batterier. Detta är den tillgängliga laddningsmetod som har högsta möjliga laddspänningsnivå. När utjämningsladdning utförs avdunstar vatten från de öppencelliga batterierna, vilka måste bytas ut när laddningen är klar.

  Laddningstid (sek) Visar laddningstiden i sekunder för Tilläggsladdning och Utjämningsladdning.
  Nominell battericellspänning (V) Visar den nominella spänningsnivån per battericell.
  Avstängn likströmsspänn per battericell (V) Visar spänningsnivån per battericell för när batteriet måste stängas av.
  Nominell temperatur (°C)/Nominell temperatur (°F) Visar den nominella temperaturen.
  Strömladdningsstyrka Visar strömladdningsstyrka.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?