990-91379C-022

De batterijoplossing configureren

GEVAAR
gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Alleen gekwalificeerd personeel met kennis van batterijen, batterijconfiguratie en vereiste voorzorgsmaatregelen mag batterij-instellingen invoeren.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.
 1. Tik op Configuratie > Batterij .
 2. Het type batterijoplossing wordt getoond als:
  • Standaard als u een standaard batterijoplossing van Schneider Electric gebruikt; de artikelreferentie voor uw specifieke batterijconfiguratie wordt getoond.
  • Aangepast als u een aangepaste batterijoplossing heeft.
 3. Tik op Algemene instellingen en stel de volgende parameters in:
  OPMERKING: Tik op elke pagina op OK om uw instellingen op te slaan en tik op de pijl om naar de volgende pagina te gaan.
  Aantal batterijbehuizingen verbonden met batterijschakelaar Geeft het aantal batterijbehuizingen aan dat met de batterijschakelaar is verbonden. Alleen te configureren door Schneider Electric Service.
  Waarsch. lage autonomie (sec) Stel de drempel in voor resterende autonomietijd in seconden, waarbij de waarschuwing voor lage autonomie wordt geactiveerd.
  Laadcapaciteit (%) Stel de maximale laadcapaciteit als percentage van het nominale vermogen van de UPS in.
  Temperatuurbewaking Geeft aan of temperatuurbewaking is ingeschakeld. Alleen te configureren door Schneider Electric Service.
  Temperatuursensor 1/Temperatuursensor 2 Geeft de aanwezigheid van temperatuursensoren aan. Alleen te configureren door Schneider Electric Service.
  Minimumdrempel (°C) Stel de minimaal aanvaardbare batterijtemperatuur in Celsius of Fahrenheit in. Bij temperaturen onder deze drempel wordt een alarm geactiveerd.
  Maximumdrempel (°C) Stel de maximaal aanvaardbare batterijtemperatuur in Celsius of Fahrenheit in. Bij temperaturen boven deze drempel wordt een alarm geactiveerd.
  Autoboostmodus van lader Geeft de autoboostmodus van de lader weer. Met deze functie wordt de lader automatisch overgeschakeld naar de snelladingsmodus na batterijbedrijf van het systeem. Alleen te configureren door Schneider Electric Service.
  Cyclische laadmodus Geeft de cyclische laadmodus aan.

  Tijdens cyclisch laden wisselt het systeem tussen perioden van druppelladen en rusttoestand. Deze functie zorgt ervoor dat de laadstatus van de batterij continu wordt gehandhaafd zonder de batterijen te belasten door permanent druppelladen.

  Alleen te configureren door Schneider Electric Service.
  Test elke Stel in hoe vaak de UPS een batterijtest moet uitvoeren.
  Testdag Stel in op welke dag van de week de batterijtest moet worden uitgevoerd.
  Starttijd test (uu:mm) Stel de tijd van de dag in waarop de batterijtest moet worden uitgevoerd.
  Handmatige modus zelftest batterij Stel in welk type batterijtest moet worden uitgevoerd: Op capaciteit of Op spanning/tijd.
  Tijdslimiet (minuten)/Spanningsgrens (V) Kiest u voor het type batterijtest Op spanning/tijd, stel dan de tijds- of de spanningslimiet in.
 4. Alleen voor aangepaste batterijoplossing: Tik op Specifieke instell. om de volgende instellingen te bekijken:
  OPMERKING: Deze instellingen kunnen alleen door Schneider Electric Service worden geconfigureerd.
  Batterijtype Geeft het geconfigureerde batterijtype aan.
  Batterijmiddelpunt aangesloten Geeft aan of het batterijmiddelpunt is aangesloten.
  Temperatuurbewaking uit Geeft aan of temperatuurbewaking is uitgeschakeld.
  Snellading toestaan Geeft aan of snellading is toegestaan.

  Met snelladen kan een lege batterij snel worden opgeladen om deze vlug te herstellen.

  Diepe batt.ontlading toestaan Geeft aan of diepe ontlading van de batterij is toegestaan. Met de functie diepe ontlading kunnen de batterijen worden ontladen tot een spanningsniveau dat nog lager is dan de normaal aanbevolen waarde in batterijbedrijf. Dit kan de batterijen beschadigen.
  Autom. loskoppelen van batterijen aan Geeft aan of automatische ontkoppeling van de batterij is ingeschakeld. Als de UPS-uitgang is uitgeschakeld en er geen mogelijkheid is om de batterijen op te laden, schakelt deze functie automatisch de batterijschakelaars uit om diepe ontlading van de batterijen te voorkomen na een periode van:
  • twee weken.

  • 10 minuten met de spanning van de batterijcel onder het niveau waarbij de batterij wordt uitgeschakeld als deze bijna leeg is.

  Batterijcapaciteit per blok (Ah) Geeft de batterijcapaciteit per batterijblok in ampère-uren aan voor de batterijbank die op elke batterijschakelaar is aangesloten.
  Aantal parallelle batterijstrengen Geeft het aantal parallel aangesloten batterijstrengen aan voor de batterijbank die op elke batterijschakelaar is aangesloten.
  Aantal batterijen per streng Geeft het aantal batterijblokken per batterijstreng aan.
  Aantal batterijcellen per blok Geeft het aantal batterijcellen per batterijblok aan.
  DC-spanning per batterijcel (V) Geeft de laadspanning aan.

  Druppelladen is de basislaadfunctie die op alle batterijtypen beschikbaar is en die automatisch door de oplader wordt gestart.

  Geeft de snellaadspanning aan.

  Met snelladen kan een lege batterij snel worden opgeladen om deze vlug te herstellen.

  Geeft de vereffeningsspanning aan.

  Vereffeningsladen wordt gebruikt om ongelijke open celbatterijen te egaliseren. Dit is de oplaadmethode die het hoogst mogelijke laadspanningsniveau gebruikt. Tijdens vereffeningsladen verdampt water uit de open celbatterijen dat moeten worden vervangen wanneer het opladen is voltooid.

  Laadduur (sec) Geeft de duur in seconden aan voor Snelladen en Vereffeningsladen.
  Nominale spanning van de batterijcel (V) Geeft het nominale spanningsniveau per batterijcel aan.
  DC-uitschakelspanning per batterijcel (V) Geeft het spanningsniveau per batterijcel aan voor wanneer de batterij moet worden uitgeschakeld.
  Nominale temperatuur (°C)/Nominale temperatuur (°F) Geeft de nominale temperatuur aan.
  Laadstroom Geeft de laadstroom aan.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?