990-91375C-031

Anslut signalkablarna för GVBBB630EL-1CB till Easy UPS 3M Advanced

OBS: Rekommenderad signalkabelstorlek är 0,5 mm2.
 1. Stäng ned och säkra batteribrytaren enligt säkerhetsföreskrifterna.
 2. Lossa skyddsskruvarna från skyddslocken upp och lyft upp och ut skyddslocken ur batteribrytarlådan.
 3. Ta bort locket från batteribrytaren.
 4. Dra signalkablarna genom batterikretsbrytarens undersida.
 5. Anslut signalkablarna:
  1. Anslut signalkablarna till AUX-omkopplaren.
  2. Anslut signalkablarna till underspänningsfrånslagningsspolen.
  3. Fäst signalkablarna med kabelband (medföljer) till kabelavlastningen.
 6. Sätt tillbaka locket på batteribrytaren.
 7. Dra signalkablarna åtskilda från kraftkablarna.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?