990-91381C-025

Montaż szynoprzewodów dla wyłącznika zespołu obciążenia (Opcjonalny)

UWAGA: Szynoprzewody dla wyłącznika zespołu obciążenia zostały zdemontowane z zasilacza UPS podczas przygotowania do montażu.
  1. Zamontuj szynoprzewody dla wyłącznika zespołu obciążenia (LBB) w zasilaczu UPS. Zapamiętaj kierunek szynoprzewodów.

    Widok zasilacza UPS z przodu

  2. Wyłącznik zespołu obciążenia można poprowadzić przez górną część zasilacza UPS w celu montażu na stałe lub przez otwarte drzwi wewnętrzne w celu montażu tymczasowego. Informacje na temat tworzenia górnego przepustu kablowego w zasilaczu UPS można znaleźć w instrukcji obsługi zasilacza UPS.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?